Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.12.2023.
  Projekta programma: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrā atlases kārta …
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.11.2023.
  “From Hobby to Business” tulk. “No hobija uz biznesu” Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  24.11.2023.
  Projekta nosaukums: Vaidavas dabas takas labiekārtošana ELFLA Nr. 23-09-AL26-A019.2207-000001 Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pilnveidot Vaidavas dabas takas infrastruktūru, izvietojot tās teritorijā nozīmīgus rekreācijas un brīvā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  15.11.2023.
  Projekta nosaukums:  Projekta Nr. LVIII-057 “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai/ Cultural and historical heritage: an opportunity for the development of tourism services”. Projekta saīsinātais nosaukums: ZE…
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.10.2023.
  Projekta nosaukums: Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2023.gadā, Nr.23-00-S0ZF02-000006 Programma: Zivju fonds – Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder…
  Statuss:
  Noslēdzies
  15.07.2023.
  Projekts “Iekļaušanās pasākumi un aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novadā” PROJEKTA VIZĪTKARTE: Smiltenes novada augstākā vērtība ir cilvēks un vienota kopiena, līdz ar to ir svarīgi sekmēt sadarbību starp Ukrainas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.05.2023.
    No 2023. gada maija īstenotais projekts “Drustu kapsētas digitalizācija” Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000006 ir noslēdzies. Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem un citiem interesentiem ir atvieglota informācijas pieejamība par brīvajām…
  Statuss:
  Noslēdzies
  12.05.2023.
  Projekta nosaukums: „Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēte”, Nr. 23-00-S0ZF01-000007  Programma: Zivju fonds – Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātnisko…
  Statuss:
  Noslēdzies
  21.04.2023.
  Projekta nosaukums: „Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs 2023.gadā”, Nr. 23-00-S0ZF02-000044 Programma: Zivju fonds – Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības…
  Statuss:
  Noslēdzies
  16.04.2023.
  Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Projekts Green palette v.2.0.” tiek īstenots Pārrobežu sadarbības…