Smiltenes novada pašvaldības uzņēmējdarbības speciālisti piedāvā konsultācijas novada lauksaimniekiem par platībmaksājumu pieteikšanu atbalsta saņemšanai.

  • Konsultācijas ikdienā ir pieejamas klātienē Smiltenē un Raunā, iepriekš sazinoties ar uzņēmējdarbības speciālistiem un vienojoties par konsultācijas laiku.
  • Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem šo pakalpojumu saņemt tuvāk dzīvesvietai, tiek organizētas izbraukuma konsultācijas pagastu pārvaldēs. 

Inita Dzenīte

Uzņēmējdarbības speciāliste - Raunas pagasta pārvalde
inita.dzenite [at] smiltenesnovads.lv