Iedzīvotāju padomei izvirzītie kandidāti: 

  1. Uldis Kušners - vēlos aizstāvēt Variņu pagasta intereses Smiltenes novadā.
  2. Armands Elstiņš - vēlos pārstāvēt sabiedrības intereses Variņu pagastā.
  3. Vija Glāzere - gribu pārstāvēt iedzīvotāju intereses.
  4. Ilze Krevica - vēlos pārstāvēt sabiedrības intereses Variņu pagastā.
  5. Laila Stīpniece - vēlos uzturēt pagasta dzīvību, nodrošināt tā attīstības iespējas un izaugsmi. Vēlos nostiprināt kopienas tradīcijas. Palīdzēt pagasta iedzīvotājiem uzlabot, pilnveidot un veicināt pagasta attīstību, kultūras dzīvi un sadarbību ar pašvaldību.

Vēl nav pievienots neviens protokols.