Smiltenes novada mājražotāju un amatnieku datubāze

  • Smiltenes novada pašvaldība ar mērķi popularizēt vietējo mājražotāju un amatnieku produkciju izveidojusi aktuālo datubāzi, kurā iespējams atrast sev interesējošos amata meistarus un viņu kontaktinformāciju.

Mājražotāju un amatnieku datubāze (informācija aktualizēta 08.01.2024.)


Aicinām visus mājražotājus un amatniekus, kuri vēlas iekļaut informāciju par saviem pakalpojumiem vai papildināt informāciju par esošo pakalpojumu klāstu informatīvajā datubāzē, iesūtīt informāciju Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai. 

Projekta "COOP Local" dalībnieku katalogs

  • Smiltenes novada pašvaldība Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros “COOP Local”, kas īstenots sadarbībā starp Setu zemes apvienību, Repinas inkubācijas centru, Veru pašvaldību, izveidojusi interaktīvu karti ar informāciju par iesaistīto reģionu piena un gaļas produktu ražotājiem, ogu, augļu, dārzeņu un stādu audzētājiem un amatniekiem, kas darina rokdarbus un amatniecības izstrādājumus.  
Coop Local katalogs
COOP Local katalogs

Modris Apsītis

Vadītājas vietnieks uzņēmējdarbības jautājumos
modris.apsitis [at] smiltenesnovads.lv