Apbalvojumi

Katru gadu, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, tiek pasniegti Smiltenes novada pašvaldības augstākie apbalvojumi vietējiem ļaudīm par īpašiem sasniegumiem un ieguldījumu novada attīstībā un iedzīvotāju labklājības veicināšanā.

Pašvaldības apbalvojumu mērķis ir izcelt un godināt personas par īpašiem sasniegumiem, ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā un iedzīvotāju labklājības veicināšanā.

Pašvaldības apbalvojumi ir:

  • Smiltenes novada Goda cilvēks,
  • Smiltenes novada Gada balva,
  • Goda raksts,
  • Pateicība.

Katrs apbalvojums tiek iereģistrēts apbalvojumu reģistrā, norādot apbalvotās fiziskās personas vārdu, uzvārdu, kolektīva vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, apbalvojuma veidu, apbalvojuma saņemšanas pamatojumu un datumu. 

Ierosinājumu par pašvaldības apbalvojumu “Smiltenes novada Goda cilvēks” un “Smiltenes novada Gada balva” piešķiršanu iesniedz ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 1. oktobrim.

Iesniegšana:

  • Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros novada administratīvajā teritorijā,
  • pa pastu (adrese - Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729)
  • vai sūtot uz e-pastu [email protected]

Apbalvojumu pieteikumu izvērtēšanu veic ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija. Lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu pieņem domes deputāti tās oktobra sēdē.

Nolikums "Par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumiem" apstiprināts 2023. gada 24. augustā, un tas turpina iepriekš Smiltenes novadā aizsākto tradīciju.