Kontakti

kulturarauna [at] smiltenesnovads.lv
Raunas Kultūras centrs

Darbinieki

Linda Vecgaile

Kultūras centra vadītāja
kulturarauna [at] smiltenesnovads.lv
 • Raunas pagasta kultūras pasākumi ziemas mēnešos norisinās pagasta aktu zālē, vasaras mēnešos Raunas pilsdrupu estrādē, Tanīsa kalnā, arī pagasta centrā – bērnu laukumā vai Raunas bibliotēkas pagalmā.
 • Raunas pagasta kultūras pasākumi tiek veidoti daudzveidīgi un kvalitatīvi.
 • Tiek veidota labvēlīga vide jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam savā pagastā.
 • Raunas pagasta kultūras centra telpas izmanto Raunas amatiermākslas kolektīvi mēģinājumiem un Raunas pamatskola  pasākumiem.
 • Festivāls "Rodam Raunas novadā"
  • Festivāla uzdevums ir popularizēt vietējo pašdarbnieku un skolēnu veikumu, mijiedarbībā ar mākslas aktivitātēm, vēstures izpēti atbilstoši konkrētā gada tematikai, kā arī īpaši atlasītu viesmākslinieku programmu. Festivāls norit divas dienas. Festivāla skaļo dienu iesāk gadatirgus, kurā tiek tirgots viss, kas saistīts ar konkrētā gada izvēlēto un izcelto produktu, kā arī iepriekšējo gadu festivālu izvēlētajiem produktiem. Tirgus teritorijā notiek aktuālās produkcijas izcelsmi, noietu, atpazīstamību veicinošas aktivitātes. Pašdarbnieku un skolēnu priekšnesumi, kas dod iespēju novada iedzīvotājiem un viesiem iepazīties ar vietējo iedzīvotāju aktīvā un atraktīvā brīvā laika pavadīšanā sasniegtajiem rezultātiem. Festivāla izskaņā baudāms "Skaļais koncerts" ar darba grupās īpaši izvēlētu mākslinieku piedalīšanos un nakts balli.

 • Viduslaiku diena Ronnenburgā
  • Katru gadu, trešā maija sestdiena Raunā ik gadu tiek dēvēta par Ronnenburgas dienu. Dienu, kad Raunā iedegas viduslaiku noskaņa, tā aizved tur, kur mūsdienu cilvēkam nav iespējas būt, tā parāda to, ko var redzēt tikai un vienīgi Raunas novadā, tā ļauj sajust to, ko ikvienam tīk just. Pasākums ar divām daļām. Pirmā dienas daļa ar dažādām viduslaiku aktivitātēm, otrā daļa – muzeju nakts programma. Šajā dienā ko sev interesējošu atradīs ikviens.Tas ko atradīsi šajā pasākumā, liks Tev, Taviem draugiem un radiem vēlēties atgriezties Raunas novadā atkal un atkal. Dienas programmā tiek aptvertas tādas lietas, kā: tirgus, ēdiens, viduslaiku aktivitātes, dziesmas un dejas.

 • Raunas vārda dienas svinības – augusta mēneša trešajā sestdienā

Apstiprināts ar 2023. gada 21. decembra Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 608 (protokols Nr.19, 22.§.) "Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās" un  2024. gada 21. marta Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 176 (protokols Nr. 4, 51.§) "Par grozījumiem 21.12.2023. Domes lēmumā Nr.608 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās”. 

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Teātru izrādes, koncerti

Biļete

   

5,00 – 30,00

Atpūtas sarīkojumi

Ieejas maksa personai/biļete

   

5,00 – 15,00

Atpūtas sarīkojumi ar viesmākslinieku piedalīšanos

Ieejas maksa personai/biļete

   

5,00 - 30,00

Amatiermākslas kolektīvu koncerts/izrāde

Biļete (bērniem līdz 7g.v., pensionāriem)

   

3,00 – 5,00

Biļete (pieaugušajiem)

   

5,00 – 7,00

Kinofilmu demonstrēšana

Biļete (bērniem līdz 7g.v., pensionāriem)

   

3,00 – 5,00

Biļete (skolēniem/studentiem)

   

4,00 – 6,00

Biļete (pieaugušajiem)

   

5,00 – 7,00

Lielās zāles noma

1h

7,92

1,66

9,58

Ēdamzāles noma

1h

3,28

0,69

3,97

Rozes kluba aktu zāles noma

1h

5,65

1,19

6,84

 • Smiltenes novada pašvaldības dibinātajos kultūras centros bez maksas tiek rīkotas šādas norises:
  • Piemiņas/atceres dienu svinīgie pasākumi;
  • Izstādes, ekspozīcijas*;
  • Gadskārtu un tradīciju svētki brīvdabas teritorijās (Lieldienas, vasaras un ziemas Saulgriežu norises, eglīšu iedegšanas pasākumi, Vecgada norises, u.tml.);
  • Valsts svētku svinīgais koncerts;
  • Mātes dienas koncerti;
  • Senioru dienai veltīts novada svinīgais koncerts;
  • Ja pasākums tiek finansēts projektu ietvaros.

ar rīkojumu nosaka katrai konkrētai norisei ieejas maksu, ņemot vērā nepieciešamo finanšu ieguldījumu organizēšanā