Komisijas galvenie uzdevumi

 • Vēlēšanu komisija kā pastāvīga pašvaldības iestāde darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.
 • Pieņem, reģistrē un publicē deputātu kandidātu sarakstus;
 • Apstiprina vēlēšanu zīmju saturu, nodrošina vēlēšanu zīmju izgatavošanu un nogādāšanu iecirkņu komisijām;
 • Nosaka vēlēšanu iecirkni, kurā notiek balsošana pirms vispārējās vēlēšanu dienas;
 • Kontrolē iecirkņu komisiju darbību un sniedz šīm komisijām palīdzību to nodrošināšanā ar transportu, sakaru un citiem tehniskajiem līdzekļiem, un apsardzi;
 • Vēlēšanu dienā nodrošina papildu vēlēšanu zīmju nogādāšanu vēlēšanu iecirkņos, kuros to nepietiek;
 • Pēc vēlēšanu pabeigšanas saņem no iecirkņu komisijām balsu skaitīšanas protokolus un citus materiālus, pārbauda iecirkņu komisiju protokolus, saskaita vēlēšanu rezultātus;
 • Apstiprina vēlēšanu rezultātus, nosaka ievēlētos deputātus;
 • Nosūta savu lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu kopā ar vēlēšanu komisijas protokoliem Centrālajai vēlēšanu komisijai;
 • Pilda citus ar domes vēlēšanām saistītus pienākumus.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētāja:
   • Aurika Zīvere.
  • Komisijas locekļi: 
   • Ieva Plētiena;
   • Linda Zūdiņa;
   • Iveta Vērzemniece;
   • Liene Sināte;
   • Selga Kauliņa.

   

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk