• Teritorijās, kur nokļūšana pie ģimenes ārsta ir apgrūtināta satiksmes vai citu apstākļu dēļ, iedzīvotājiem ir pieejams ārsta palīgs (feldšeris).
  • Feldšeris ir ārstniecības persona, kas nodrošina primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
    • veic pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, 
    • nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos,
    • izmeklē pacientus, diagnosticē slimību un atbilstoši savai kvalifikācijai veic ārstēšanu. 
  • Novadā darbojas 7 Smiltenes novada pašvaldības izveidoti feldšerpunkti.