Kontakti

drustumuzejs [at] smiltenesnovads.lv
Drustu Novadpētniecības muzejs

Darbinieki

Ilze Ļuļēna

Muzeja krājuma glabātāja
drustumuzejs [at] smiltenesnovads.lv

Muzeja pirmsākumi saistāmi ar Drustu skolas vēstures skolotāja Jāņa Arāja darbību 20. gadsimta 70. – 80. gados. Lai padarītu vēstures stundas interesantākas, skolotājs sāka kolekcionēt dažādus vēsturiskus priekšmetus, materiālus: fotogrāfijas, atmiņu stāstījumus, izgriezumus no preses materiāliem, dokumentus un senas liecības par skolu izveidi un darbību. Kad 1987. gadā Drustu skola atzīmēja 300 gadu atceres pasākumu (pirmā skola Drustos sākusi darboties 1687. gadā), jau bija savākts pietiekami plašs materiālu klāsts, ka varēja izveidot izstādi. Svētku dalībnieki – skolotāji, absolventi, izglītības nodaļas pārstāvji - ieteica izveidot skolas muzeju. Darbs pie muzeja izveides tika turpināts, pamazām krājās vēstures liecības ne tikai par skolu, bet arī par citām jomām - pagasta saimniecību un novada ļaudīm.

2008. gada 28. oktobrī muzejs pārtapa par Drustu novadpētniecības muzeju, kura vadītājs bija Jānis Arājs.

Muzeja ekspozīcijas un izglītojoša rakstura pasākumu par Drustu pagasta vēsturi un mūsdienu norisēm mērķis ir rosināt sabiedrībā interesi par Drustu pagastu un vēlmi apmeklēt muzeju un iesaistīties muzeja veidošanā un rīkotajos pasākumos.

 • Krājums
  • Drustu novadpētniecības muzeja krājuma darba politika izstrādāta pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”, Drustu novadpētniecības muzeja nolikumu. Krājuma darba politika izriet no muzeja misijas un ataino krājuma veidošanas, pārraudzības principus, nosaka krājuma saturu, kvalitāti, krājuma dokumentēšanu, glabāšanu un saglabāšanu, krājuma drošību, pieejamību un izmantošanu.
 • Muzeja krājums veidots
  • Apkopojot Drustu skolu vēsturi, jo pirmā skola Drustos bija jau 1687. gadā.
  • Apkopojot materiālus par ekonomisko un kultūras darbību Drustu pagastā, sākot no 19. gs.
  • Ievērojamu drustēniešu dzīves un darbības materiālu apkopojums Drustu novadpētniecības muzejā.
  • Liela daļa krājuma priekšmetu ir izvietoti ekspozīcijā „Drusti laiku lokos”.
 • Vērtīgākās krājuma kolekcijas
  • Muzeja interesantākā kolekcija ir mākslas kolekcija, kura sniedz ieskatu Drustu dzīvē. Interesants skatījums uz norisēm pagastā 20. gs. 50. – 60. gados ir māksliniekam Jānim Rībam, kas zīmējis gan karikatūras, gan ainavas, gan afišas.
  • Bagātīga ir iespieddarbu un fotogrāfiju kolekcija. Visvērtīgākā ir Heinriha fon Hagemeistera grāmata „Ziņas par Drustu draudzes baznīcu, muižām un zemniekiem”, kas izdota 1838. gadā.
  • Vērtīga ir arī dokumentu kolekcija, jo tajā ir vēstule uz bērza tāss no armijas (no Sibīrijas) 1917. gada 18. novembrī.
  • Tekstīliju kolekcijā ir arī ļoti vērtīgi ieguvumi, piemēram, aizsarga formas tērps, kas atrasts Slapjuma kalnā 2005. gada 28. aprīlī.
 • Īpaši vērtīgi ieguvumi muzeja krājumā
  • Veltas Vadzes dāvinātais tautas tērps. Ar to viņa tērpusies, dziedot korī 20. gs. 50. gados.
  • Aizsargu formas tērps, kas atrasts Slapjuma kalnā.
  • Mākslinieka Jāņa Rības akvareļi un karikatūras, restaurētā glezna “Klusā daba”.
  • Auļukalna zemju mērniecības kartes metāla futlārī 1830. – 1866. gads.

Apstiprināts ar 2023. gada 21. decembra Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 608 (protokols Nr.19, 22.§.) "Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās".  

Maksas pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Ieejas cena (bez PVN, EUR)

Ekspozīcijas apskate gida vadībā

Biļete (pieaugušajiem)

     

3,00

Biļete (skolēniem, pensionāriem)

     

2,00

Muzejpedagoģiskā programma – nodarbība, lekcija

    Biļete (pieaugušajiem)

   
 

3,00

Biļete (skolēniem, pensionāriem)

     

2,00

Ekskursija pa Drustiem vai Drustu pagastu gida vadībā

Biļete (pieaugušajiem)

1,65

0,35

3,00

 

Biļete (skolēniem, pensionāriem)

1,24

0,26

2,00

 
 • Smiltenes novada muzeju un novadpētniecības centru ekspozīciju un izstāžu apmeklējums ir bez maksas:
  • pirmsskolas vecuma bērniem;
  • speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centru, krīzes centru iemītniekiem, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņiem;
  • Smiltenes novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem, uzrādot skolēna apliecību;
  • I un II grupas invalīdiem un I grupas invalīdus pavadošajām personām (uzrādot apliecības);
  • Politiski represētajām personām;
  • LR muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecības);
  • Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);
  • Apmeklētājiem izstāžu atklāšanas pasākumos;
  • Akreditētiem masu mediju pārstāvjiem;
  • Tūristu grupas pavadošajam gidam;
  • Starptautiskajā muzeju dienā (18.maijs) – visiem apmeklētājiem;
  • Starptautiskajā Muzeju naktī – visiem apmeklētājiem;
  • Smiltenes novada pašvaldības reprezentācijas pasākumos.