Kontakti

kulturatrapene [at] smiltenesnovads.lv
Trapenes Kultūras nams

Darbinieki

Svetlana Spalviņa

Kultūras nama vadītāja, novadpētniecības centra vadītāja
kulturatrapene [at] smiltenesnovads.lv
 • Bormaņu muiža nosaukuma izcelsme: muižu karalis Gustafs Ādolfs 3. decembrī 1633.gadā izdeva muižu virsniekam Bornemanim, no kura cēlies muižas tagadējais nosaukums. Bet pie vācu nosaukuma Trappenhof, vainīgi brāļi Treppeni, kuriem šī muiža vēl 1590.gadā piederējusi. (“Latvis”, 24.02.1922.)
 • 19.gs. sākumā ēka bija vienstāvu guļbūves celtne, ap 1890.gadu tā tika apšūta ar ķieģeļiem, tika iemūrēti trīs grezni kamīni, no kuriem saglabājies viens – zilais. 1810. gadā Bormaņu muižas pārvaldnieka ģimenē dzimis fiziologs, Tērbatas Universitātes profesors (1842) un rektors Frīdrihs Biders (1810-1894).
 • Pils bija Gaujienas muižas īpašnieka, barona Voldemāra fon Vulfa medību pils.
 • Trapenē no 1928. līdz 1935.gadam dzīvoja Eižens Vēveris, kurš būdams skolas pārzinis, kopā ar skolotāju Jāni Porieti vadīja visu pagasta māksliniecisko pašdarbību. Piemērotas telpas toreiz nebija. Trapenes centrā dīkā stāvēja liela ēka, bijušā Bormaņu muižas pils, kas pēc barona Voldemāra fon Vulfa aizbraukšanas 1917.gadā palika bez saimnieka un pamazām gāja bojā. Eižena Vēvera vadītie pašdarbnieki sniedza izrādes un koncertus plašā apkārtnē. Krājkasē noguldīja santīmu pie santīma, latu pie lata, līdz pārbūvei nepieciešamie līdzekļi tika sapelnīti. Pateicoties Eižena Vēvera neatlaidībai un enerģijai 1933. gada 3. decembrī tika atklāts tautas nams.
 • Šajā ēkā kultūras nams atrodas arī šodien.
 • Kutūras nams nodrošināt sava pagasta un novada iedzīvotājus ar valsts svētku, piemiņas dienu, koncertu, teātra izrāžu, izstāžu, festivālu un konkursu, kā arī saturīgas atpūtas organizēšanu atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu interesēm un vajadzībām.

Informācija tiks papildināta! 

Apstiprināts ar 2023. gada 21. decembra Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 608 (protokols Nr.19, 22.§.) "Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās" un  2024. gada 21. marta Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 176 (protokols Nr. 4, 51.§) "Par grozījumiem 21.12.2023. Domes lēmumā Nr.608 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās”. 

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Teātru izrādes, koncerti

Biļete

   

5,00 – 30,00

Atpūtas sarīkojumi

Ieejas maksa personai/biļete

   

5,00 – 15,00

Atpūtas sarīkojumi ar viesmākslinieku piedalīšanos

Ieejas maksa personai/biļete

   

5,00 - 30,00

Amatiermākslas kolektīvu koncerts/izrāde

Biļete (bērniem līdz 7g.v., pensionāriem)

   

1,50 – 5,00

Biļete (pieaugušajiem)

   

3,00 – 7,00

Kinofilmu demonstrēšana

Biļete (bērniem līdz 7 g.v., pensionāriem)

   

3,00 – 5,00

Biļete (skolēniem/studentiem)

   

4,00 – 6,00

Biļete (pieaugušajiem)

   

5,00 – 7,00 

Lielās zāles noma

1h

13,04

2,74

15,78

Mazās zāles noma

1h

4,75

1,00

5,75

 • Smiltenes novada pašvaldības dibinātajos kultūras centros bez maksas tiek rīkotas šādas norises:
  • Piemiņas/atceres dienu svinīgie pasākumi;
  • Izstādes, ekspozīcijas*;
  • Gadskārtu un tradīciju svētki brīvdabas teritorijās (Lieldienas, vasaras un ziemas Saulgriežu norises, eglīšu iedegšanas pasākumi, Vecgada norises, u.tml.);
  • Valsts svētku svinīgais koncerts;
  • Mātes dienas koncerti;
  • Senioru dienai veltīts novada svinīgais koncerts;
  • Ja pasākums tiek finansēts projektu ietvaros.

ar rīkojumu nosaka katrai konkrētai norisei ieejas maksu, ņemot vērā nepieciešamo finanšu ieguldījumu organizēšanā