Iedzīvotāju padomei izvirzītie kandidāti: 

  1. Ilze Kalniņa - līdzšinējā savā darbībā esmu ar padarītajiem darbiem pierādījusi sevi kā sabiedriski aktīvu, varošu, darboties gribošu sabiedrības locekli. Kura četru gadu laikā ir izveidojusi koptu un krāšņu viesu namu “Donas”, Blomē. Esmu izglītota, aktīva dāma, kas līdz šim ir spējusi ar savām idejām aizraut un iedvesmot līdzcilvēkus. Zinu, ka spēju veikt gan šo, gan citus darbus par labu vietai, kuru jau otro gadu saucu par savu.
  2. Artis Konstants - vēlos piedalīties sava pagasta attīstībā.
  3. Gunita Maka - vēlos piedalīties pagasta dzīves organizēšanā, sniegt priekšlikumus, īstenot idejas.
  4. Mārtiņš Kalns - vēlos piedalīties pagasta dzīves kvalitātes uzlabošanā.
  5. Arta Egle - svarīga bērnu muzikālā izaugsme pagastā un kultūra.
  6. Kaspars Maks - vēlos piedalīties pagasta dzīves organizēšanā.
  7. Edgars Šverns - esmu gatavs iesaistīties sava pagasta darbos, plānošanā saistībā ar pagasta aktualitātēm.
  8. Liene Šverna - uzskatu, ka Blome kā vieta ir lielisks resurss dažāda veida aktivitātēm, cilvēku kopā pulcēšanai, sadarbībai komandā, lai attīstītu Blomes iespējas. Man aktuālās tēmas – kultūra, izglītība, atkritumu zaļā domāšana. 

Vēl nav pievienots neviens protokols.