• Smiltenes novada Sociālais dienests izmaksā šādus brīvprātīgās iniciatīvas  pabalstus:
  • pabalstu ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
  • pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā;
  • pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai;
  • pabalstu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes;
  • pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā;
  • svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu;
  • Ziemassvētku pabalstu;
  • apbedīšanas pabalstu;
  • pabalsts transporta pakalpojumiem.
 • Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī kritērijus pabalstu saņemšanai nosaka: