• Pašvaldību likums paredz, ka līdzdalības budžets katrā Latvijas pašvaldībā jāievieš no 2025. gada 1. janvāra.
  • Tas ir viens no sabiedrības iesaistīšanas veidiem, lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā. 
  • Līdzdalības budžets ir demokrātisks process, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem noteikt, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta. 
  • Smiltenes novada pašvaldība līdzdalības budžetu ieviesa jau 2022. gadā.
  • Līdzdalības budžeta procesā tiek izsludināts projektu konkurss, kur iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas var pieteikt savas idejas, un tās, kuras atbilst līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikumam, tiek virzītas tālāk sabiedrības balsojumam. Balsojums izšķir, kuri projekti tiks īstenoti, bet par īstenošanu atbild pašvaldība.
  • Ikvienam iedzīvotājam no 16 gadu vecuma ir tiesības iesniegt idejas un balsot par to realizēšanu pašvaldībā.