• Smiltenes novada pašvaldība rīko sanāksmes ar iedzīvotājiem visā novadā.
  • Sanāksmju mērķis ir informēt sabiedrību par attiecīgā gada pašvaldības budžetu, tā izlietojumu, iepazīstināt ar dažādām sabiedrības līdzdalības iespējām, līdzdalības projektu konkursiem, apspriest vietējās kopienas, pagasta aktualitātes, kas saistošas vietējiem iedzīvotājiem un veicināt diskusijas starp pašvaldības pārstāvjiem un iedzīvotājiem.
  • Tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem ir iespēja iedzīvotājiem uzdot sev interesējošus jautājumus un uzzināt vairāk par dažādām aktualitātēm, tāpēc ikviens interesents vienmēr ir aicināts ierasties, lai uzzinātu vairāk gan par novadu kopumā, gan arī savas dzīvesvietas pagastu.