Smiltenes novada simboliku lieto, lai veicinātu novada, tā pilsētu, pagastu un tā iestāžu pozitīvu atpazīstamību:

 • ēku fasāžu, kā arī iekštelpu svinīgu pasākumu un sarīkojumu, ielu gājienu noformēšanai;
 • mācību nolūkos;
 • informatīviem mērķiem;
 • novada sporta klubi, amatiermākslas kolektīvi, nevalstiskās organizācijas tādu pasākumu plakātos, izdevumos, reklāmās un norisēs, kuru atbalsta Smiltenes novada pašvaldība;
 • simboliku drīkst izmantot arī komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi, fiziskas un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves u.tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, nosaukumos vai noformējumos, iepakojuma dizaina izstrādē, reklāmā tikai ar pašvaldības atļauju. 

 

Smiltenes novada ģerbonis

 

Ģerboņa heraldiskais apraksts

“Dalīts ar pazeminātu ševrona griezumu: zils un zelts. Augšējā laukā sudraba lilija un tāds pats liliju krusts, apakšējā laukā rudzupuķes zieds dabiskās krāsās

 • Ģerbonis apstiprināts 
  • Ģerbonis reģistrēts 2022. gada 30. novembrī.
  • Pamatojoties uz Ģerboņu likuma 6. panta trešo daļu un Kultūras ministrijas 2022. gada 1. decembra paziņojumu "Par ģerboņa reģistrāciju", Smiltenes novada jaunais ģerbonis stājas spēkā ar 2022. gada 5. decembri.
  • Mākslinieks Edgars Sims. 
 • Ģerboņa simboliskais apraksts 
  • Ģerboņa metā apvienotas trīs novadu vērtības, kultūras mantojums un unikalitāte, kas savstarpēji veido vēsturisko elementu simbiozi.
  • Rudzupuķe zelta laukā izcelta, jo Smiltene ir administratīvais novada centrs, lilijas krusts pārstāv Raunas bijušā novada teritoriju, sudraba lilija – bijušā Apes novada teritoriālo vienību, kur tas aizgūts no pārtikušās fon Vulfu dzimtas ģerboņa, kas iemieso cēlumu, greznību un turību.
  • Heraldiskā kompozīcija veido jaunu ģerboni, bet neļauj pazaudēt līdzšinējās katras teritoriālās vienības vērtības un piederības sajūtu vienotam novadam. 
 • Ģerboņa lietošana 
  • Ģerbonis ir Smiltenes novada pašvaldības grafiskās identitātes pamats.
  • Ģerboņa lietošana ir atrunāta metodiskajos norādījumos 

 • Dokumenti  

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1/23 "Par Smiltenes novada simboliku". 

 • Ģerboņa grafiskie faili lejuplādēšanai
Smiltenes novada karogs
 • Simboliskais apraksts – karoga krāsas un dalījums simbolizē baltu ceļu, kas caurvij saules pielieto Smiltenes novadu.
 • Karoga devīze – "Balts ceļš, kas caurvij saules pielietu novadu".
 • Karoga apstiprināšana
  • 2022. gada 30. novembris.
 • Karoga tehniskais apraksts 
  • Mastā uzvelkamajam dzeltenajam Smiltenes novada pašvaldības karogam ir horizontāla, balta dalījuma josla vidū, dzeltenbaltdzelteno svītru attiecības ir 2:1:2., platuma un garuma attiecības ir 1:2. Karoga vidū novietots novada ģerbonis ar zeltu un sudrabu.
  • Karogs ir divpusējs, kur abas puses ir identiskas.
  • Karoga krāsas:
   • dzeltens – PANTONE 124 C;
   • balts –White;
   • zila – PANTONE 286 C;
   • zelts – PANTONE 873 C;
   • sudrabs – PANTONE 877 C.

Smiltenes pilsētas ģerbonis  

Smiltenes pilsētas ģerbonis
 • Heraldiskais apraksts
  • Ģerboņa vairogs zilā krāsā. Vairoga apakšējā daļā attēloti trīs zelta pakalni – Jāņu kalns, Lazdu kalns un Pilskalns. Pāri kalniem, vairoga augšdaļā, uz labo pusi laižas trīs sudraba vanagi, kas simbolizē stipru garu, spēku un augstus mērķus.
  • Apstiprināts 1925. gada 31. oktobrī.
 • Ģerboņa devīze
  • "Zilā laukā zelta trīspauguru kalns, augšā trīs uz labo pusi lidojoši sudraba vanagi".
 • Krāsas saskaņā ar RGB krāsu katalogu
  • Zils – RGB 4 119 189.
  • Dzeltens – RGB 21 188 27.
  • Sudrabs – RGB 192 192 192.
  • Melns – RGB 0 0 0.

Apes pilsētas ģerbonis

Apes pilsētas ģerbonis
 • Heraldiskais apraksts
  • ​​​​​​​Ģerboņa vairogs ir zilā krāsā. Vairogu vertikāli šķērso sudraba josla, kuras augšējā daļā atrodas vairodziņš ar valsts karoga krāsu sadalījumu. Sudraba josla simbolizē ceļus, kas iet cauri pilsētai, bet vairodziņš piederību valstij.
  • Apstiprināts 1938. gadā, atjaunots 1993. gadā.
 • Ģerboņa devīze
  • ​​​​​​​"Zilā laukā sudraba šaurpālis, virs tā augšā sarkans vairodziņš ar sudraba siju valsts karoga krāsu samēros".
 • Krāsas saskaņā ar RGB krāsu katalogu
  • Zils – RGB 0 56 166.
  • Sarkans – 159 33 53.
  • Sudrabs – 136 141 144.

 


Brantu pagasta ģerbonis

Brantu pagasta ģerbonis
 • Heraldiskais apraksts
  • Dalīts galvā ar āboliņa lapu griezumu: zelts un zaļš. Pēdā sudraba pieckalne.
  • Apstiprināts 2008. gada 14. februārī.
 • Valsts Heraldikas komisijas noteiktie krāsu toņi un krāsas saskaņā ar RGB krāsu katalogu
  • Zaļš – PANTONE 341 C; RGB 134 109 75.
  • Zelts – PANTONE 873 C; RGB 0 122 83.
  • Sudrabs – PANTONE 877 C; RGB 138 141 143.
  • Melns – PANTONE Black; RGB 0 0 0.

Drustu pagasta ģerbonis

Drustu pagasta ģerbonis
 • Heraldiskais apraksts
  • Šķelts no labās: sudrabs un zaļš. 1. – no šķēluma izaugoša brieža galva dabiskās krāsās. 2. – trīs četrlapu zelta rozes (1/2).
  • Apstiprināts 2003. gadā.
 • Krāsas saskaņā ar RGB krāsu katalogu
  • Zaļš – RGB 67 142 66.
  • Zelts – RGB 209 166 76.
  • Sudrabs – RGB 209 209 211.
  • Pelēks – RGB 127 110 85.
  • Melns – RGB 0 0 0.

Gaujienas pagasta ģerbonis

Gaujienas pagasta ģerbonis
 • Heraldiskais apraksts
  • Dalīts galvā ar baltu un sarkanu, augšā nošu līnijas ar notīm, apakšā dzeguļots trīsstāvu zelta tornis ar meliem logiem.
  • Apstiprināts 2008. gada 30. septembrī.
 • Krāsas saskaņā ar RGB krāsu katalogu
  • Sarkans – RGB 217 84 73.
  • Zelts – RGB 233 200 1.
  • Melns – RGB 0 0 0.

Launkalnes pagasta ģerbonis

Launkalnes pagasta ģerbonis
 • Heraldiskais apraksts
  • Ģerboņa zaļā laukā attēlots raibs trīspirkstu dzenis, sudraba laukā – zaļš šaurkrusts, kas simbolizē ceļu krustojumus pagasta teritorijā.
  • Apstiprināts 2015. gada 15. jūlijā.
 • Krāsas saskaņā ar RGB krāsu katalogu
  • Zaļš – RGB 2 136 102.
  • Sarkans – RGB 221 46 52.
  • Sudrabs – RGB 152 149 150.
  • Melns – RGB 0 0 0.

Raunas pagasta ģerbonis

Raunas pagasta ģerbonis
 • Heraldiskais apraksts
  • Sarkanā laukā trīs sudraba liliju krusti (2/1).
  • Apstiprināts 1999. gadā.
 • Krāsas saskaņā ar RGB krāsu katalogu
  • Sarkans – RGB 215 25 43.
  • Sudrabs – RGB 230 232 233.

Smiltenes pagasta ģerbonis 

Smiltenes pagasta ģerbonis
 • Heraldiskais apraksts
  • Skaldīts ar sudrabu un sarkanu. Pirmajā laukā augoša sarkana lilija.
  • Apstiprināts 2007. gada 10. oktobrī.
 • Krāsas saskaņā ar RGB krāsu katalogu
  • Sudrabs – RGB 167 168 172.
  • Sarkans – RGB 228 19 50.
  • Melns – RGB 0 0 0.

Aktīva un enerģijas pilna vieta

Smiltenes novads ir harmoniska dzīves vide, kas piesaista enerģiskus un uzņēmīgus cilvēkus. Novads ir atvērts cilvēkiem un idejām, tas uzlādē ar enerģiju un atjauno. 

Smiltenes novadā dzīvo darītāji – uzņēmīgi, enerģiski un aizrautīgi ļaudis. Mēs negaidām, ka kāds pateiks priekšā, ko un kā darīt, bet gan ņemam grožus savās rokās un veidojam veiksmīgāku, interesantāku un skaistāku vidi sev, saviem līdzcilvēkiem un mūsu viesiem. Sanāk ikkatram no mums, lai cik lielu vai mazu, šķietami nesvarīgu vai nozīmīgu darbu mēs veiktu. Un pat ja reizēm, viss nenotiek, kā plānots, mēs darām, līdz sanāk. Atelpu un uzlādi, tā aktīvi darbojoties, sniedz dabas tuvums ik solī, kā arī latviskā un harmoniskā vide mums apkārt. Mums sanāk un pie mums sanāk!

Vieta, kur strādāt un investēt, paveicot ievērojamas lietas novadā, kas atbalsojas visā Latvijā

Smiltenes novads ir ekonomiski aktīvs un enerģētiski vibrējošs. Šeit savu vietu atrod gan lielie komersanti, gan ģimenes uzņēmumi un mājražotāji. Novadā novērtē esošos un atbalsta jaunus uzņēmējus, ciena prasmīgus darba darītājus jebkurā nozarē. Tā pamatu veido enerģiski un uzņēmīgi cilvēki.

Vieta, kur atklāt talantus, iegūt zināšanas un prasmes, dalīties ar tām

Smiltenes novads sniedz daudzpusīgas izglītības iespējas bērniem un jauniešiem no pirmsskolas līdz vidējai un profesionālajai izglītībai. Cilvēkiem ir iespēja iegūt jaunas zināšanas visa mūža garumā. Smiltenes novada iedzīvotāji jebkurā vecumā var atklāt un attīstīt savus talantus pašdarbības kolektīvos un sporta klubos. Novadam ir svarīgi pulcināt izcilus un aizrautīgus pedagogus un dažādu jomu profesionāļus, kuri spēj iedvesmot izaugsmei un sniegt jaunas zināšanas.

Vieta harmoniskam dzīvesveidam

Smiltenes novads piedāvā dabas tuvuma un pilsētas infrastruktūras harmoniju. Visam pietiek laika un visu var pagūt – gan profesionāli realizēties, gan kvalitatīvi atpūsties pie dabas. Daba un pilsēta, darbs un ģimene, izaugsme un veselība, aktivitāte un ekoloģija – Smiltenes novadā dzīvojot, ir viegli atrast sava līdzsvara pamatus un dzīvot harmonijā ar sevi.

Vieta, kur piedzīvot latvisko, izbaudīt kustību prieku un atjaunoties

Smiltenes novads ir vieta, kur piedzīvot latvisko ar visām maņām – izgaršojot, līdzi darbojoties un iejūtoties. Te var izbaudīt līdzi jušanas azartu un iesaistīšanās prieku, dzīvojot vienā ritmā ar izciliem sportistiem, lieliskiem dejotājiem un aizrautīgiem mūziķiem. Smiltenes novads ir vieta, kur atjaunoties un atgūt spēkus no dabas.

SANĀK ideja

Sauklis "Smiltenes novadā sanāk!" simbolizē sanākšanu vienuviet un izdošanos - šeit cilvēki sanāk, lai dzīvotu, strādātu, mācītos un atpūstos. Smiltenes novada cilvēki dara, un viņiem sanāk. 

Primārais logotips

Zimola_logo

Primārais logotips ir Smiltenes novada grafiskās identitātes galvenais elements. To veido sauklis un grafiskā zīme - vienots elementu ansamblis, kas nav atdalāms. 

Sauklis veidots no divām rindām, kur pirmajā norādīts novada nosaukums, bet otrajā "sanāk!". Sauklim izveidots burtveidols Hurme Geometric Sans 4 Semi Bold.

Grafiskā zīme ir stilizēta rudzupuķe, kur katra ziedlapiņa simbolizē novada galvenās vērtības – ģimene, izglītība, uzņēmējdarbība, kultūra, sports, daba un tūrisms.

Pilsētu un pagastu logotipi

Piemēram: 
Ape_sanak
Rauna _sanak

Tie ir Smiltenes novada pilsētu un pagastu galvenie grafiskās identitātes elementi. Tie veidoti pēc līdzības ar primāro logotipu, bet sauklis piemērots katrai novada administratīvajai teritorijai. Pagastu logotipiem pieļaujams pilns administratīvās vienības nosaukums, piemēram, "Virešu pagastā" vai saīsinājums - "Virešos". Jebkurā gadījumā pagasta nosaukums atbild uz lokatīva jautājumu "kur?". Izņēmums ir Smiltenes pagasts, kam nav pieļaujama saīsinātā versija. 

Viena materiāla ietvaros pieļaujams lietot tikai vienu no pilsētu un pagastu logotipu versijām. 

Jomu logotipi

Piemēram: 
Kultura_sanak

Tie veidoti pēc līdzības ar primāro logotipu, bet sauklis piemērots katrai no septiņām jomām - kultūra, sports, daba, tūrisms, izglītība, ģimene, uzņēmējdarbība. Logotipi veidoti ar mērķi specifizēt komunikācijas tēmu un popularizēt novada galvenās jomas. Jomas nosaukums vienmēr atbild uz nominatīva jautājumu "kas?". 

Ikviens ir aicināts izmantot Smiltenes novada zīmola vizuālo identitāti, kā apliecinājumu piederībai, vienotībai un lepnumam par savu novadu!

Ja rodas jautājumi, ierosinājumi, sazinies ar Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļu.


Komunikācijas nodaļa

prese [at] smiltenesnovads.lv