Kontakti

bgac [at] smiltenesnovads.lv

Apmeklētāju pieņemšana:

 • Iestādes vadītāja
  • Pirmdiena: 14.00-18.00
  • Ceturtdiena: 9.00-13.00
 • Psihologs 
  • Otrdiena: 16.00-19.00
Bērnu un ģimenes atbalsta centrs

 

Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Aurika Zīvere

Iestādes vadītāja
aurika.zivere [at] smiltenesnovads.lv

Dace Pašuta

Sociālā darbiniece
dace.pasuta [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

 • Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs ir pašvaldības domes dibināta ārpusģimenes aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bāreņiem un bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem, nepilngadīgām mātēm, kā arī ģimenēm uz laiku, kuras nonākušas krīzes situācijā un nepieciešama psiholoģiska, sociāla un cita veida palīdzība.
 • Centrs nodrošina:
  • īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju krīzes situācijā nonākušiem  bērniem vai ģimenēm ar bērniem;
  • ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, veicinot bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu vai, ja tas nav iespējams, sagatavojot bērnu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

 • Maksa par sociāliem pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības lēmumu par izmaksām uz vienu personu Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrā.  
 •  2024. gadā maksa vienam bērnam tiek noteikta 864,43 EUR mēnesī.
 • Ar pašvaldības Sociālā dienesta nosūtījumu izmaksas par pakalpojumu sedz attiecīgās pašvaldības Sociālais dienests.