Kontakti

kulturagrundzale [at] smiltenesnovads.lv
Grundzāles Kultūras nams
Foto: Baiba Jansone

Darbinieki

Inga Lazdiņa

Kultūras nama vadītāja
kulturagrundzale [at] smiltenesnovads.lv

Grundzāles Kultūras nams ir padomju arhitektūras stila ēka ar plašu lielo zāli un gaišu mazo zāli. Grīdas sedz kvalitatīvs, jau gadiem kalpojis parkets. Lielajā ēkā atrodas arī citas pagasta iestādes: pagasta pārvalde, ambulance, bibliotēka, pasts, Bāriņtiesa, Sociālā dienesta darbinieka kabineti.

Kultūras nama telpas labprāt izmanto uzņēmumi un privātpersonas lielāku svinību rīkošanai. Par plašo skatuvi priecājas citu pagastu un pilsētu teātru kolektīvi, kas vairākas reizes gadā pie mums ciemojas ar viesizrādēm.

 • Deju kolektīvu sadancošanās lielkoncerts
  • Katru gadu februāra pirmajā nedēļā ceļu uz Grundzāles Kultūras namu mēro tuvāki un tālāki tautisko deju kolektīvi, lai satiktos koncertā “Nāc sildīties putenī!”. Dejas draugi brauc no Rīgas, Skultes, Apes, Jaunannas, Palsmanes, Gulbenes, Ludzas, Cēsīm, Lēdurgas, Blomes, Variņiem, Jelgavas un citām Latvijas vietām.
 • Amatiermākslas kolektīvu atskaites pasākumi
  • Katrs kultūras nama kolektīvs ik gadu piedāvā savu atskaites pasākumu – amatierteātris “Cik jaudas!” iestudē jaunu izrādi, deju kolektīva “Rieda” jauniešu un vidējās paaudzes grupa jaunapgūtas dejas demonstrē lielajā sadancošanās koncertā, radošā apvienība “Vienkārši prieks!” ik pavasari sniedz tematiskas koncertprogrammas. Mūsu kolektīvi bieži tiek aicināti kuplināt citu kultūras iestāžu pasākumus, regulāri piedalās skatēs. Dejotāju augstāko mērķi – piedalīties Vislatvijas Dziesmu un deju svētkos – palīdz īstenot allaž augstie skates rezultāti.
 • Erudīcijas turnīrs
  • Par tradīciju nu jau kļuvis erudīcijas turnīrs “Prāto Grundzālē!”. No janvāra līdz maijam un no septembra līdz decembrim reizi mēnesī kultūras nama lielajā zālē pulcējas ļaudis, kam tuvs prātošanas azarts. Iegūto punktu skaits nav noteicošais, lai turpinātu spēli, to nosaka vēlme pārbaudīt savas zināšanas, uzzināt ko jaunu un būt domubiedru pulkā. Papildus ik gadu tiek rīkota arī viena vasaras spēle.
 • Smiltenes novada sākumskolu koru sadziedāšanās
  • Smiltenes BJIIC katru gadu maijā rīko sākumskolas koru sadziedāšanās koncertu. Par piemērotāko vietu šim pasākumam atzīta Grundzāles brīvdabas estrāde, un par to mēs – pagasta iedzīvotāji – ļoti lepojamies.
 • Vasaras sezonas atklāšana brīvdabas estrādē
  • Jūnija pirmajā sestdienā Grundzāles brīvdabas estrādi iedimdina Grundzāles amatierkolektīvi kopīgā koncertā, kuram seko zaļumballe.
 • Dzejas dienas
  • Rudens pusē Grundzāles kultūras namā viesojas radoši ļaudis, kas ikdienā redzamo un neredzamo skatītājiem pauž dzejā un dziesmā. Pie mums ciemojušies Viktors un Elita Tilčiki, Aina Boža, Anta Eņģele, Vita Upeniece, Atvars Sirmais, Dina Bitēna Sirmā, Marika Svīķe, Jānis Žagariņš un citi.
 • Valsts svētki
  • Latvijas dzimšanas dienai allaž tiek veltīts īpašs koncerts vai uzvedums, kam seko groziņballe. Šis ir viens no gada apmeklētākajiem sarīkojumiem Grundzāles kultūras namā.
 • Ziemassvētki
  • Ziemassvētku gaidīšanas laiks Grundzālē iesākas ar Adventes koncertu, ko rīko Septītās dienas adventistu Smiltenes draudze. Decembrī īpaši pasākumi tiek organizēti pagasta senioriem un pirmsskolas vecuma bērniem. Lielākais notikums ir pamatskolas skolēnu Ziemassvētku koncerts un balle.
 • Citas aktivitātes
  • Veselībai – katru otrdienu lielajā zālē pulcējas ļaudis, kas vēlas savu veselību stiprināt ar jogas palīdzību.
  • Radošumam – sadarbība ar biedrību “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” projekta ietvaros katru gada nogali tiek organizēts tematisks vakars, kurā aicināti piedalīties ļaudis ar interesantiem vaļaspriekiem, profesijām, īpašu pieredzi. Pēdējos gados tikuši piedāvāti šādi temati: “Padari savu hobiju par darbu, un tev nekad nebūs jāstrādā!”, “Es varu sākt šodien”, “Daba un Visums – mūžam izzināmi”, “Dzīvojam zaļi un veselīgi!”.
  • Izstādes – Grundzāles Kultūras nama mazajā zālē 2-3 reizes gadā tiek organizētas dažādu mākslas žanru izstādes.

Apstiprināts ar 2023. gada 21. decembra Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 608 (protokols Nr.19, 22.§.) "Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās" un  2024. gada 21. marta Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 176 (protokols Nr. 4, 51.§) "Par grozījumiem 21.12.2023. Domes lēmumā Nr.608 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās”. 

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Teātru izrādes, koncerti

Biļete

   

5,00 – 30,00

Atpūtas sarīkojumi

Ieejas maksa personai/biļete

   

5,00 – 15,00

Atpūtas sarīkojumi ar viesmākslinieku piedalīšanos

Ieejas maksa personai/biļete

   

5,00 - 30,00

Amatiermākslas kolektīvu koncerts/izrāde

Biļete (bērniem līdz 7 g.v., pensionāriem)

   

3,00 – 5,00

Biļete (pieaugušajiem)

   

5,00 – 7,00

Kinofilmu demonstrēšana

Biļete (bērniem līdz 7g.v., pensionāriem)

   

3,00 – 5,00

Biļete (skolēniem/studentiem)

   

4,00 – 6,00

Biļete (pieaugušajiem)

   

5,00 – 7,00

Lielās zāles noma

1h

14,17

2,98

17,15

Mazās zāles noma

1h

7,22

1,52

8,74

Atpūtas telpas noma

1h

6,99

1,47

8,46

 • Smiltenes novada pašvaldības dibinātajos kultūras centros bez maksas tiek rīkotas šādas norises:
  • Piemiņas/atceres dienu svinīgie pasākumi;
  • Izstādes, ekspozīcijas*;
  • Gadskārtu un tradīciju svētki brīvdabas teritorijās (Lieldienas, vasaras un ziemas Saulgriežu norises, eglīšu iedegšanas pasākumi, Vecgada norises, u.tml.);
  • Valsts svētku svinīgais koncerts;
  • Mātes dienas koncerti;
  • Senioru dienai veltīts novada svinīgais koncerts;
  • Ja pasākums tiek finansēts projektu ietvaros.

ar rīkojumu nosaka katrai konkrētai norisei ieejas maksu, ņemot vērā nepieciešamo finanšu ieguldījumu organizēšanā