Kontakti

soc.dienests [at] smiltenesnovads.lv

Atrašanās vieta

Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Darbinieki

Maruta Bubene

Sociālā darba nodaļas vadītāja - Smiltene – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00; Otrdiena 08.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
maruta.bubene [at] smiltenesnovads.lv

Līga Vītola

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem - Bilskas pagasts – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00; Blomes pagasts – Otrdiena: 8.00-12.00; Smiltenes pagasts – Otrdiena: 13.00-17.00
liga.vitola [at] smiltenesnovads.lv

Aija Drīle

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem - Ape – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00; Ceturtdiena: 8.00-12.00; Trapenes pagasts – Otrdiena: 9.00-12.00
aija.drile [at] smiltenesnovads.lv

Inna Masule

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem - Raunas pagasts – Pirmdiena: 8.00-12.00; 13.00-18.00; Drustu pagasts – Otrdiena: 09.00-13.00; Ceturtdiena: 8.00-12.00
inna.masule [at] smiltenesnovads.lv

Sintija Dubova

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem - Brantu pagasts – Ceturtdiena: 8.00–12.00; 13.00–17.00; Launkalnes pagasts – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00.
sintija.dubova [at] smiltenesnovads.lv

Inga Strauta

Vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem - Ape – ceturtdiena: 9.00-16.00; Grundzāle – otrā un ceturtā pirmdiena: 11.00–12.00, 13.00-15.00; Gaujiena – pirmā un trešā pirmdiena: 11.00–12.00, 13.00-15.00; Vireši – otrdiena: 14.00-16.00; Smiltenes pag.- trešdiena: 9.00–16.00
inga.strauta [at] smiltenesnovads.lv

Svetlana Volkova

Psiholoģe - Apes pilsēta un pagasts – Trešdiena: 13.00-17.00; Ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00; Piektdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
svetlana.volkova [at] smiltenesnovads.lv

Dace Plotkāne

Psiholoģe - Raunas pagasts – Pirmdiena: 10.00-15.00; Otrdiena: 10.00-12.00; Ceturtdien: 10.00-12.00
dace.plotkane [at] smiltenesnovads.lv