• Par sociālo pakalpojumu sniegšanu:
  • pakalpojumu “Grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojums” 16 vietām;
  • dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 34 vietām;
  • specializēto darbnīcu pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 24 vietām;
  • dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojumu 10 vietām;
  • sociālās rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgam personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus individuālo/grupu nodarbību veidā mērķa grupas klientiem.