Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Edgars Avotiņš

Pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Domes vadība

  Domes vadība

  Edgars Avotiņš

  Pašvaldības domes priekšsēdētājs
  Visi kontakti
 • Centrālā administrācija

  Centrālā administrācija

  Andris Lapinš

  Izpilddirektors
  Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
  Visi kontakti
  • Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri

   Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri

   Evija Valaine

   Klientu apkalpošanas centra vadītāja
   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729
   Visi kontakti
   • Apes pilsētas VPVKAC

    Apes pilsētas VPVKAC

    Liene Sināte

    Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece un klientu apkalpošanas speciāliste Apes apvienības pārvalde
    Stacijas iela 2, Ape, Smiltenes novads, LV-4337
    Visi kontakti
   • Raunas pagasta VPVKAC

    Raunas pagasta VPVKAC

    Gundega Krūmiņa

    Lietvede, klientu apkalpošanas speciāliste
    Vidzemes iela 2, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131
    Visi kontakti
   • Drustu pagasta VPVKAC

    Drustu pagasta VPVKAC

    Baiba Kļaviņa

    Lietvede, klientu apkalpošanas speciāliste
    Palsas ielā 20, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV- 4132
    Visi kontakti
   • Gaujienas pagasta VPVKAC

    Gaujienas pagasta VPVKAC

    Inga Apsīte

    Klientu apkalpošanas speciāliste, bibliotēkas vadītāja
    Pilskalni, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV- 4339
    Visi kontakti
   • Grundzāles pagasta VPVKAC

    Grundzāles pagasta VPVKAC

    Ilona Briede

    Lietvede, klientu apkalpošanas speciāliste, bibliotēkas vadītāja
    Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novavds, LV-4713
    Visi kontakti
   • Palsmanes pagasta VPVKAC

    Palsmanes pagasta VPVKAC

    Līga Ciemiņa

    Lietvede, klientu apkalpošanas speciāliste
    Pagasta nams, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724
    Visi kontakti
   • Variņu pagasta VPVKAC

    Variņu pagasta VPVKAC

    Arita Brikmane

    Lietvede, klientu apkalpošanas speciāliste
    Oktobra ielā 13, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV- 4726
    Visi kontakti
   • Trapenes pagasta VPVKAC

    Trapenes pagasta VPVKAC

    Laura Vāciete

    Lietvede, klientu apkalpošanas speciāliste
    Pagastnams, Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724
    Visi kontakti
  • Kancelejas un personāla nodaļa

   Kancelejas un personāla nodaļa

   Dina Kaupe

   Nodaļas vadītāja
   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Komunikācijas nodaļa

   Komunikācijas nodaļa

   Madara Mūrniece-Krūmiņa

   Komunikācijas un mārketinga speciāliste
   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Dzimtsarakstu nodaļa

   Dzimtsarakstu nodaļa

   Dace Ērģele

   Nodaļas vadītāja
   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Nekustamo īpašumu nodaļa

   Nekustamo īpašumu nodaļa

   Alda Zunde

   Nodaļas vadītāja
   Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Attīstības un plānošanas nodaļa

   Attīstības un plānošanas nodaļa

   Ieva Dille

   Nodaļas vadītāja
   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Saimnieciskā nodaļa

   Saimnieciskā nodaļa

   Ingars Veismanis

   Nodaļas vadītājs
   Pils iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Juridiskā nodaļa

   Juridiskā nodaļa

   Māris Rungulis

   Nodaļas vadītājs
   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Finanšu nodaļa

   Finanšu nodaļa

   Jānis Adienis

   Nodaļas vadītājs
   Pils iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Informācijas tehnoloģiju nodaļa

   Informācijas tehnoloģiju nodaļa

   Arnis Platpīrs

   Nodaļas vadītājs
   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Iekšējais auditors

   Iekšējais auditors

   Ginta Rācene

   Iekšējā auditore
   Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
 • Bāriņtiesa

  Bāriņtiesa

  Solvita Bauere

  Bāriņtiesas priekšsēdētāja
  Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
  Visi kontakti
 • Būvvalde

  Būvvalde

  Liene Brolīte

  Iestādes vadītāja
  Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
  Visi kontakti
 • Pagastu un apvienību pārvaldes
  • Apes apvienības pārvalde

   Apes apvienības pārvalde

   Liene Ābolkalne

   Pagastu apvienības vadītāja
   Stacijas iela 2, Ape, Apes pilsēta, LV-4337
   Visi kontakti
  • Bilskas pagasta pārvalde

   Bilskas pagasta pārvalde

   Linda Karlsone

   Pagasta pārvaldes vadītāja
   Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
   Visi kontakti
   • Bilskas feldšeru punkts
  • Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde

   Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde

   Gaidis Bogdanovs

   Pagastu apvienības vadītājs
   Cēsu iela 9, Blome, Blomes pagasts, LV-4707 un “Kalnamuiža 2”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
   • Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu punkts
  • Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvalde

   Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvalde

   Liene Gūtmane

   Pagastu apvienības vadītāja
   Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV – 4729 un Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718
   Visi kontakti
  • Drustu pagasta pārvalde

   Drustu pagasta pārvalde

   Jānis Sīmanis

   Pagasta pārvaldes vadītājs
   Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts, LV-4132
   Visi kontakti
  • Gaujienas pagasta pārvalde

   Gaujienas pagasta pārvalde

   Inguna Avota

   Pagasta pārvaldes vadītāja
   “Pilskalni”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339
   Visi kontakti
  • Grundzāles pagasta pārvalde

   Grundzāles pagasta pārvalde

   Alda Zvejniece

   Pagasta pārvaldes vadītāja
   Tilta 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713
   Visi kontakti
   • Grundzāles ambulance
  • Palsmanes pagasta pārvalde

   Palsmanes pagasta pārvalde

   Tigna Podniece

   Pagasta pārvaldes vadītāja
   Pagasta nams, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724
   Visi kontakti
  • Raunas pagasta pārvalde

   Raunas pagasta pārvalde

   Linda Zūdiņa

   Pagasta pārvaldes vadītāja
   Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, LV-4131
   Visi kontakti
  • Trapenes pagasta pārvalde

   Trapenes pagasta pārvalde

   Jānis Šepters

   Pagasta pārvaldes vadītājs
   Pagastnams, Trapene, Trapenes pagasts, LV-4348
   Visi kontakti
   • Trapenes pagasta feldšerpunkts

    Trapenes pagasta feldšerpunkts

    Lilita Lazdiņa

    Ārsta palīgs Trapenes pagasts
    "Doktorāts", Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, LV4348
    Visi kontakti
  • Variņu pagasta pārvalde

   Variņu pagasta pārvalde

   Uldis Birkenšteins

   Pagasta pārvaldes vadītājs
   Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads LV-4726
   Visi kontakti
   • Variņu pagasta feldšerpunkts
  • Virešu pagasta pārvalde

   Virešu pagasta pārvalde

   Līga Ozoliņa

   Pagasta pārvaldes vadītāja
   "Sikšņu skola", Vidaga, Virešu pagasts, Smiltenes novads, LV-4355
   Visi kontakti
 • Izglītības pārvalde

  Izglītības pārvalde

  Edgars Roslovs

  Iestādes vadītājs
  Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
  Visi kontakti
 • Izglītības iestādes
  • Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”

   Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”

   Iluta Apine

   Izglītības iestādes vadītāja
   Pasta iela 25, Ape, Smiltenes novads, LV-4337
   Visi kontakti
  • Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

   Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

   Dina Meistere

   Direktore
   Pasta iela 26, Ape, Smiltenes novads, LV-4337
   Visi kontakti
  • Blomes pamatskola

   Blomes pamatskola

   Guntra Dūle

   Direktore
   Cēsu iela 13, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
   Visi kontakti
  • Gaujienas pamatskola

   Gaujienas pamatskola

   Vita Andersone

   Direktore
   “Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339
   Visi kontakti
  • Gaujienas Mūzikas un mākslas skola

   Gaujienas Mūzikas un mākslas skola

   Ilze Dāve

   Direktore
   “Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339
   Visi kontakti
  • Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

   Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

   Ieva Zariņa

   Direktore
   "Gaismas", Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339
   Visi kontakti
   • Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas programmu realizācijas vieta Trapenē

    Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas programmu realizācijas vieta Trapenē

    Ieva Zariņa

    Direktore
    Skola, Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4348
    Visi kontakti
  • Grundzāles pamatskola

   Grundzāles pamatskola

   Zane Bērziņa

   Direktore
   Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713
   Visi kontakti
  • Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

   Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

   Birute Mežale

   Izglītības iestādes vadītāja
   "Bērnudārzs", Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724
   Visi kontakti
  • Palsmanes pamatskola

   Palsmanes pamatskola

   Anda Bērtiņa

   Direktore
   Palsmanes pamatskola, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724
   Visi kontakti
  • Raunas pamatskola

   Raunas pamatskola

   Agnese Rode-Danšina

   Direktore
   Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131
   Visi kontakti
   • Raunas pamatskolas programmu realizācijas vieta Launkalnē

    Raunas pamatskolas programmu realizācijas vieta Launkalnē

    Agnese Rode-Danšina

    Direktore
    Līvu iela 5, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718
    Visi kontakti
  • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

   Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

   Santa Rudzīte

   Izglītības iestādes vadītāja
   Rīgas iela 8A, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
   • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” programmas realizācijas vieta Bilskā

    Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” programmas realizācijas vieta Bilskā

    Santa Rudzīte

    Izglītības iestādes vadītāja
    “Bilskas pamatskola”, Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
    Visi kontakti
   • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” programmas realizācijas vieta Smiltenē, Mētras iela 11A

    Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” programmas realizācijas vieta Smiltenē, Mētras iela 11A

    Santa Rudzīte

    Izglītības iestādes vadītāja
    Mētras ielas 11A, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
    Visi kontakti
  • Smiltenes vidusskola

   Smiltenes vidusskola

   Inguna Kondratjeva

   Direktore
   Dakteru iela 27, Dārza iela 17, Rīgas iela 16C, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Smiltenes Mūzikas skola

   Smiltenes Mūzikas skola

   Gunita Grīnberga

   Direktore
   Pils iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Smiltenes Mākslas skola

   Smiltenes Mākslas skola

   Vineta Balode

   Direktore
   Vaļņu iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

   Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

   Ivars Joksts

   Direktors
   Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs

   Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs

   Inga Sīmane

   Izglītības iestādes vadītāja
   Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Smiltenes novada speciālā pamatskola

   Smiltenes novada speciālā pamatskola

   Inga Auga

   Direktore
   “Speciālā internātskola”, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724
   Visi kontakti
  • Variņu pamatskola

   Variņu pamatskola

   Taiga Kalniņa

   Direktore
   Oktobra iela 15, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4726
   Visi kontakti
 • Kultūras un tūrisma pārvalde

  Kultūras un tūrisma pārvalde

  Velga Mālkalne

  Iestādes vadītāja
  Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes pilsēta, LV-4729
  Visi kontakti
 • Kultūras centri un tautas nami
  • Smiltenes Kultūras centrs

   Smiltenes Kultūras centrs

   Evija Dzvinko

   Kultūras centra vadītāja
   Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
   • Smiltenes Kultūras centra biļešu kase
   • Smiltenes Kultūras centra kinozāle

    Smiltenes Kultūras centra kinozāle

    Līga Gabrāne

    Kinoprojicētāja
    Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
    Visi kontakti
  • Apes Kultūras centrs

   Apes Kultūras centrs

   Ilva Sāre

   Kultūras centra vadītāja
   Skolas iela 4, Ape, Apes pilsēta, Smiltenes novads, LV-4337
   Visi kontakti
   • Apes Amatu māja

    Apes Amatu māja

    Ilze Kaktiņa

    Amatu mājas vadītāja
    Skolas iela 4, Ape, Apes pilsēta, Smiltenes novads, LV-4337
    Visi kontakti
   • Elīnas Zālītes memoriālā māja

    Elīnas Zālītes memoriālā māja

    Ilze Kaktiņa

    Amatu mājas vadītāja
    Dzirnavu iela 24, Apes pilsēta, Smiltenes novads, LV-4337
    Visi kontakti
  • Raunas Kultūras centrs

   Raunas Kultūras centrs

   Linda Vecgaile

   Kultūras centra vadītāja
   Dīķa iela 6, Raunas pagasts, Smiltene novads, LV-4131
   Visi kontakti
  • Launkalnes Tautas nams

   Launkalnes Tautas nams

   Signe Baltere

   Tautas nama vadītāja
   Ezera 2A, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718
   Visi kontakti
  • Birzuļu Tautas nams

   Birzuļu Tautas nams

   Silvija Lapiņa

   Tautas nama vadītāja
   "Birzuļu tautas nams", Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
   Visi kontakti
  • Blomes Tautas nams

   Blomes Tautas nams

   Gita Skadiņa

   Tautas nama vadītāja
   Dzirnavu iela 1, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
   Visi kontakti
  • Drustu Tautas nams

   Drustu Tautas nams

   Sandra Meija

   Tautas nama vadītāja, sporta darba organizatore Drustu pagasts
   Palsas 11, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV-4132
   Visi kontakti
  • Gaujienas Tautas nams

   Gaujienas Tautas nams

   Laima Poševa

   Tautas nama vadītāja
   "Pilskalni", Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339
   Visi kontakti
  • Grundzāles Kultūras nams

   Grundzāles Kultūras nams

   Inga Lazdiņa

   Kultūras nama vadītāja
   Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713
   Visi kontakti
  • Palsmanes Kultūras nams

   Palsmanes Kultūras nams

   Aija Zeibote

   Kultūras nama vadītāja
   "Kultūras nams", Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724
   Visi kontakti
  • Trapenes Kultūras nams

   Trapenes Kultūras nams

   Svetlana Spalviņa

   Kultūras nama vadītāja, novadpētniecības centra vadītāja
   "Bormaņi", Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4348
   Visi kontakti
  • Virešu Kultūras nams

   Virešu Kultūras nams

   Santa Sāre

   Kultūras nama vadītāja, sporta darba organizatore Virešu pagasts
   "Mākonīši", Vireši, Virešu pagasts, Smiltenes novads, LV-4355
   Visi kontakti
  • Variņu Tautas nams

   Variņu Tautas nams

   Velta Elstiņa

   Tautas nama vadītāja
   Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4726
   Visi kontakti
 • Bibliotēkas
  • Smiltenes novada bibliotēka

   Smiltenes novada bibliotēka

   Inta Mežule

   Bibliotēkas vadītāja
   Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
   • Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa

    Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa

    Sanita Lārmane

    Bibliotēkas vecākā bibliotekāre
    Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
    Visi kontakti
   • Smiltenes novada bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļa

    Smiltenes novada bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļa

    Gunta Žīgure

    Bibliotēkas vecākā bibliotekāre
    Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
    Visi kontakti
  • Apes bibliotēka

   Apes bibliotēka

   Agrita Leite

   Bibliotēkas vadītāja
   Skolas iela 4, Ape, Smiltenes novads, LV – 4337
   Visi kontakti
  • Bilskas bibliotēka

   Bilskas bibliotēka

   Līva Putno

   Bibliotēkas vadītāja
   "Pašvaldības māja", Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
   Visi kontakti
   • Bilskas bibliotēkas Birzuļu nodaļa

    Bilskas bibliotēkas Birzuļu nodaļa

    Dita Marianna Lapiņa

    Bibliotēkas vecākā bibliotekāre
    "Birzuļu tautas nams", Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
    Visi kontakti
   • Bilskas bibliotēkas Lobērģu nodaļa

    Bilskas bibliotēkas Lobērģu nodaļa

    Dzintra Fridrihsone

    Bibliotēkas vecākā bibliotekāre
    “Mūri”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
    Visi kontakti
  • Blomes bibliotēka

   Blomes bibliotēka

   Evita Bormane

   Bibliotēkas vadītāja
   Cēsu iela 13, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
   Visi kontakti
  • Brantu bibliotēka

   Brantu bibliotēka

   Līga Skujiņa

   Bibliotēkas vadītāja
   Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Drustu bibliotēka

   Drustu bibliotēka

   Aija Ciguze

   Bibliotēkas vadītāja
   Palsas 11, Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV-4132
   Visi kontakti
  • Gaujienas bibliotēka

   Gaujienas bibliotēka

   Inga Apsīte

   Klientu apkalpošanas speciāliste, bibliotēkas vadītāja
   “Pilskalni”, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV – 4339
   Visi kontakti
  • Grundzāles bibliotēka

   Grundzāles bibliotēka

   Ilona Briede

   Lietvede, klientu apkalpošanas speciāliste, bibliotēkas vadītāja
   Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713
   Visi kontakti
  • Launkalnes bibliotēka

   Launkalnes bibliotēka

   Inese Pēča

   Bibliotēkas vadītāja
   Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718
   Visi kontakti
  • Palsmanes bibliotēka

   Palsmanes bibliotēka

   Vingra Bērtiņa

   Bibliotēkas vadītāja
   Kultūras nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724
   Visi kontakti
  • Raunas bibliotēka

   Raunas bibliotēka

   Digna Soboļeva

   Bibliotēkas vadītāja
   Rīgas iela 2, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131
   Visi kontakti
   • Raunas bibliotēkas Rozes nodaļa
  • Trapenes bibliotēka

   Trapenes bibliotēka

   Dzidra Zariņa

   Bibliotēkas vadītāja
   „Bormaņi”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4348
   Visi kontakti
  • Variņu bibliotēka

   Variņu bibliotēka

   Madara Kušnere

   Bibliotēkas vadītāja
   Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4726
   Visi kontakti
  • Vidagas bibliotēka

   Vidagas bibliotēka

   Margarita Sarkangalve

   Bibliotēkas vadītāja
   “Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Smiltenes novads, LV – 4355
   Visi kontakti
 • Muzeji un novadpētniecības centri
  • Smiltenes Novadpētniecības muzejs

   Smiltenes Novadpētniecības muzejs

   Ieva Miķe

   Muzeja vadītāja
   Mēru muiža, Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4721
   Visi kontakti
  • Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”

   Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”

   Sanita Sproģe

   Muzeja vadītāja
   „Anniņas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339
   Visi kontakti
  • Drustu Novadpētniecības muzejs

   Drustu Novadpētniecības muzejs

   Ilze Ļuļēna

   Muzeja krājuma glabātāja
   Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV-4132
   Visi kontakti
  • Raunas Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs

   Raunas Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs

   Ieva Plētiena

   Kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja
   Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131
   Visi kontakti
  • Trapenes Novadpētniecības centrs

   Trapenes Novadpētniecības centrs

   Svetlana Spalviņa

   Kultūras nama vadītāja, novadpētniecības centra vadītāja
   “Vairogi”, Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4348
   Visi kontakti
 • Tūrisma informācijas centrs

  Tūrisma informācijas centrs

  Una Kasparinska

  Tūrisma informācijas centra vadītāja
  Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
  Visi kontakti
 • Sporta pārvalde

  Sporta pārvalde

  Matīss Mežulis

  Iestādes vadītājs
  Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
  Visi kontakti
  • Apes sporta komplekss

   Apes sporta komplekss

   Bruno Ābolkalns

   Sporta kompleksa administrators
   Pasta 26, Ape, Smiltenes novads, LV-4337
   Visi kontakti
  • Daudzfunkcionālais sporta un atpūtas komplekss "Teperis"

   Daudzfunkcionālais sporta un atpūtas komplekss "Teperis"

   Guntars Markss

   Sporta darba organizators un sporta kompleksa administrators Smiltene
   Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Smiltenes sporta halle

   Smiltenes sporta halle

   Guntars Markss

   Sporta darba organizators un sporta kompleksa administrators Smiltene
   Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Raunas skolas sporta zāle

   Raunas skolas sporta zāle

   Andris Abrāmovs

   Sporta darba organizators un sporta kompleksa administrators Raunas pagasts
   Dīķa iela 4, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131
   Visi kontakti
 • Pašvaldības policija

  Pašvaldības policija

  Māris Bisenieks

  Priekšnieka pienākumu izpildītājs
  Pils iela 2a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
  Visi kontakti
 • Sociālais dienests

  Sociālais dienests

  Inta Siliņa

  Iestādes vadītāja
  Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
  Visi kontakti
  • Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa

   Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa

   Ilze Mize

   Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Smiltene – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00; Otrdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00; Ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
   Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Sociālā darba nodaļa

   Sociālā darba nodaļa

   Maruta Bubene

   Sociālā darba nodaļas vadītāja Smiltene – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00; Otrdiena 08.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
   Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • Grupu māja “Kārkli”

   Grupu māja “Kārkli”

   Aivars Damroze

   Iestādes vadītājs
   "Gatartas pansionāts", Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV-4132
   Visi kontakti
 • Bērnu un ģimenes atbalsta centrs

  Bērnu un ģimenes atbalsta centrs

  Aurika Zīvere

  Iestādes vadītāja
  Galdnieku iela 10b, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
  Visi kontakti
 • Sociālās aprūpes iestādes
  • Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Īve"
  • Gatartas pansionāts

   Gatartas pansionāts

   Aivars Damroze

   Iestādes vadītājs
   "Gatartas pansionāts" , Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV-4132
   Visi kontakti
  • Sociālās aprūpes centrs "Trapene"

   Sociālās aprūpes centrs "Trapene"

   Dina Jāņekalne

   Iestādes vadītāja
   “Bitītes”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4348
   Visi kontakti
 • Kapitālsabiedrības
  • SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

   SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

   Didzis Lūkins

   Valdes loceklis
   Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • SIA “Smiltenes NKUP”

   SIA “Smiltenes NKUP”

   Aigars Vīvuliņš

   Valdes loceklis
   Pils iela 3A, Smiltene, Smiltenes novads, LV4729
   Visi kontakti
  • SIA „Līvena aptieka”

   SIA „Līvena aptieka”

   Ingūna Gailīte

   Valdes locekle
   Dakteru ielā 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
   Visi kontakti
  • SIA “ZAAO”

   SIA “ZAAO”

   Gints Kukainis

   Valdes priekšsēdētājs
   Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
   Visi kontakti
  • SIA "Alūksnes slimnīca"

   SIA "Alūksnes slimnīca"

   Maruta Kauliņa

   Valdes priekšsēdētāja
   Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301
   Visi kontakti
  • AS "CATA"