Kontakti

sportaskola [at] smiltenesnovads.lv
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Ivars Joksts

Direktors
sportaskola [at] smiltenesnovads.lv

Evita Ozola

Direktora vietniece
bjss.vietniece [at] smiltenesnovads.lv

Kitija Klempnere

Metodiķe
sportaskola [at] smiltenesnovads.lv

Iveta Spolīte

Lietvede
iveta.spolite [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta un padotībā esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde sporta un interešu izglītības programmas īstenošanai. 

 • Iestādes darbības mērķis veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam un veselīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi cilvēka personības veidošanas procesā. 
 • 2023./2024. mācību gadā profesionālās ievirzes izglītību apgūst 530 izglītojamie:
  • basketbols – 65;
  • BMX riteņbraukšana – 37;
  • futbols – 173;
  • orientēšanās sports – 52;
  • riteņbraukšana – 22;
  • vieglatlētika – 127;
  • volejbols – 54.

Smiltenes pilsētas BJSS dibināta 2002. gada 1. septembrī. Jaundibinātajā skolā sāka trenēties piecos sporta veidos – basketbolā, BMX, futbolā, vieglatlētikā un volejbolā. Laika gaitā ir nākuši klāt 2 sporta veidi.

Smiltenes pilsētas BJSS mācību – treniņu procesa organizēšanai izmanto Smiltenes BJSS sporta zāli, Smiltenes novada publiskās sporta bāzes un izglītības iestāžu sporta bāzes saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem.

Smiltenes pilsētas BJSS strādā 27 darbinieki, no tiem 4 administrācija, 21 treneris, fizioterapeits un apkopēja. Katru gadu sporta skola piedalās Smiltenes novada, Latvijas mēroga un starptautiskajās sacensībās.

Smiltenes pilsētas BJSS tiek finansēta no Smiltenes novada pašvaldības budžeta un no valsts budžeta mērķdotācijām. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 • Skolas misija, vīzija
  • Misija – nodrošināt izglītības saturu un kvalitāti efektīvā un mūsdienīgā izglītības iestādē, kur profesionālu pedagogu vadībā iespējams apgūt Smiltenē populārākās sporta programmas. Audzināt jaunos sportistus par mērķtiecīgām, atbildīgām, drosmīgām personībām, kas spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus, ievērot godīgas cīņas principus, uzņemties atbildību un pielietot iegūtās zināšanas turpmākajā tālākizglītības procesā.
  • Vīzija – izglītojamais ir fiziski, garīgi un emocionāli attīstīta personība, kas ir motivēta aktīvam, veselīgam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta vērtības nozīmi.
 • Lepojamies ar jaunākajiem sasniegumiem 
  • BMX riteņbraucēja Veronika Monika Stūriška – Pasaules junioru čempione 2023.
  • Olimpisko spēļu dalībnieces - skolas absolventes - šķēpmetēja Līna Mūze, BMX riteņbraucējas Sandra Aleksejeva, Vineta Pētersone un sportistu treneris Ģirts Kātiņš.

 

 • “Ielec septembrī” – mācību gada sākuma (2. septembrī) aktivitātes izglītojamajiem.
 • Skolotāju dienas ekskursija darbiniekiem.
 • Ziemassvētku eglīte – izglītojamiem pa grupām un kopējā visiem skolas darbiniekiem.
 • “Gada sportists” – izglītojamo sveikšana, kuri uzrādījuši augstvērtīgus sportiskos rezultātus.
 • Izlaidums.
 • “Spēka diena”.
 • Basketbols
 • BMX riteņbraukšana
 • Futbols
 • Orientēšanās sports
 • Riteņbraukšana
 • Vieglatlētika
 • Volejbols
Vārds, uzvārds Amats
Evita Ozola Skolas direktora vietniece
Kitija Klempnere  Izglītības metodiķe
Iveta Spolīte  Lietvede
Mārtiņš Rakštelis  Fizioterapeits
Ivars Joksts  Basketbola treneris
Andris Jaunzems  Vecākais treneris basketbolā
Aleksis Eduards Brālītis  Basketbola treneris
Ģirts Kātiņš  Vecākais treneris BMX
Renārs Auga BMX treneris
Mārtiņš Veģeris Vecākais treneris futbolā
Elvis Teremko Futbola treneris
Jānis Dergačs  Futbola treneris
Edgars Jansons  Futbola treneris
Jānis Augstkalns  Futbola treneris
Liene Brūvele Vecākā trenere orientēšanās sportā
Māris Stabiņš  Orientēšanās sporta treneris
Kaspars Radziņš Orientēšanās sporta treneris
Agnis Apse  Vecākais treneris riteņbraukšanā
Kate Alīsija Apse Riteņbraukšanas trenere
Guntars Markss  Vieglatlētikas treneris 
Sindija Grēna  Vecākā trenere vieglatlētikā
Ingars Grēns  Vieglatlētikas treneris
Edgars Matuks  Vieglatlētikas treneris
Aija Latika  Vieglatlētikas trenere
Gita Brālēna Vecākā trenere volejbolā
Andis Rozītis VFS treneris

Skolas regulējošie dokumenti

Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas

Uzņemšanas dokumenti 

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Mācību darba regulējošie dokumenti

Attīstības plāns

 Pasākumu nolikumi 

Pašvērtējuma ziņojums

Maksas pakalpojumu cenrādis