Latvijas un katra novada galvenā vērtība ir un būs tās cilvēki, kuri ar ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. 

Lai novērtētu Smiltenes novada cilvēku ieguldījumu tautsaimniecībā, izglītībā, kultūrā, sportā, veselības aizsardzībā un sabiedriskajā darbā, Smiltenes novada pašvaldība ir iedibinājusi vairākas tradīcijas, kuru mērķis ir apbalvot novada ļaudis par viņu sasniegumiem, novērtēt un pateikties par ieguldījumu Smiltenes novada attīstības veicināšanā un novada vārda popularizēšanā.