Willich

Villiha (Willich), Vācija

 • Administratīvā forma, iedzīvotāju skaits
  • Atrodas  Ziemeļreinā-Vestfālenē, Vjersenes apriņķī, 20 km uz rietumiem no Diseldorfas.
  • Teritorija – 67,77 tūkstoši km2. 
  • Iedzīvotāju skaits ~ 50 tūkstoši.
 • Partnerības līgums parakstīts 2017. gada 22.jūnijā
  • Mērķis paplašināt un stiprināt sadarbību ekonomikas, sociālās, kultūras, izglītības un sporta jomās, veicināt kontaktus starp vietējiem iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām, lai tādējādi atbalstītu Eiropas saliedēšanas procesu.
 • Sadarbības jomas
  • Ekonomika, sociālā, kultūras, izglītības, sporta jomas, iedzīvotāju tīkošanās, pašvaldību sadarbība, NVO, Eiropas vērtības.
 • Tīmekļvietne: www.stadt-willich.de

2012. gads 

 • 31. martā Smiltenes sadraudzības pilsētā Villihā, Vācijā, notika Vācijas-Latvijas kultūras un saieta nama atklāšana, kurš izveidots pēc Vācijas-Latvijas sadraudzības biedrības (Deutsch-Lettischer Freundeskreis e.V.) iniciatīvas. 

2013. gads 

 • No 30. oktobra līdz 3. novembrim Smiltenē viesojās Vāciešu-Latviešu sadraudzības biedrības (Villiha, Vācija) pārstāvji. Vizītes mērķis bija pastiprināt ciešāku sadarbību starp Smiltenes novada izglītības iestādēm, uzņēmējiem un kultūras darbiniekiem. Viesošanās laikā viesi no Vācijas apmeklēja Smiltenes pilsētas izglītības iestādes, tikās ar domes priekšsēdētāju, Smiltenes novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāju, apmeklēja latviešu-vācu kopuzņēmumu SIA „Smiltene Impex”, apmeklēja Palsmani un Palsmanes izglītības iestādes, tikās ar Palsmanes kultūras nama amatiermākslas kolektīviem, apmeklēja Smiltenes pilsētas Kultūras centru, tikās ar kora „Pakalni” dalībniekiem, apmeklēja Ukrainas amatiermākslas kolektīvu koncertu un piedalījās latviešu, ukraiņu, vāciešu sadraudzības vakarā. Vizītes laikā tika pārrunātas vairākas idejas turpmākai sadarbībai, piem. biedrības menedžeri Volfgangu Broku (Wolfgang Brock) ieinteresēja mūsu īstenotā sistēma pirmsskolas izglītībā un labprāt viņi mācītos no mūsu pieredzes. 

2014. gads

 • No 30. aprīļa līdz 4. maijam koris „Pakalni” viesojās Vācijā. Kopā ar vācu draugiem, Villihas kori „Laudate” sniedza vairākus koncertus. 
 • No 9. līdz 12. jūlijam Smiltenē un Valmierā notika 8. Latvijas-Vācijas sadraudzības forums, kura mērķis bija aktivizēt un aktualizēt sadarbību starp Latvijas un Vācijas sadraudzības pilsētām. Forumā piedalījās dalībnieki no piecām Vācijas sadraudzības pilsētām un desmit Latvijas pašvaldībām, kopumā ap 70 dalībniekiem. Galvenās tēmas, par ko foruma dalībnieki diskutēja bija duālās izglītības sistēmas ieviešana Latvijā, Jauniešu nodarbinātības jautājumi, interešu izglītība, kā arī Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kustība Latvijā. Foruma atklāšana notika 9.jūlijā Smiltenes pilsētas kultūras centrā, kur starptautiskā foruma dalībniekus sveica Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis, biedrības „Valmieras-Giterslo Reģionu sadarbībai” valdes priekšsēdētājs Vitauts Staņa un Vācijas-Latviešu sadraudzības biedrības Villihā vadītājs Volfgangs Broks (Wolfgang Brock), savukārt ar muzikāliem priekšnesumiem dalībniekus sveica Smiltenes pilsētas kultūras centra tautas mākslas kolektīvi – kori „Vidzemīte”, „Pakalni”, Smiltenes BJIIC bērnu un jauniešu deju kolektīvi „Dadzīši” un „Dadži”.

2015. gads

 • No 5. līdz 8. augustam Vācijā, Giterslo apriņķī notika 9. Latvijas – Vācijas sadarbības konference. Smiltenes novadu konferencē pārstāvēja 15 cilvēku delegācija. Konferences galvenās tēmas pieaugušajiem bija profesionālā izglītība, ģimeņu konsultēšana, korupcijas novēršana, krājkasu un banku nozīme, apmaiņa kultūras jomā. Paralēli forumam notika jauniešu tikšanās par tēmu „Saglabāt dabu – saudzēt klimatu”. Smiltenes novada delegācijā Latviju pārstāvēja jaunieši no Smiltenes tehnikuma, Smiltenes ģimnāzijas un Smiltenes Centra vidusskolas, Smiltenes novada domes un izglītības iestāžu vadītāji.

2017. gads

 • 22. jūnijā notika partnerlīguma parakstīšanas svinīgais pasākums starp Smiltenes novada domi un Villihas pilsētas pašvaldību Vācijā. Villihas pilsētas pašvaldības un Vācu-Latviešu biedrības pārstāvji apmeklēja Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”, kur caur dažādām rotaļām un dziesmām bija iespēja iepazīt latviešu kultūru, kā arī rast priekšstatu par pirmsskolas izglītības sistēmu Latvijā. Tikšanās laikā pašvaldībā delegācija tika iepazīstināta ar jaunākajiem īstenotajiem un plānotajiem projektiem pašvaldībā, tās darbību un struktūru, radot pozitīvu iespaidu par novadu. 
 • No 1. līdz 8. jūlijam Smiltenes novada pašvaldības delegācija devās darba vīzītē uz Vāciju. Vizītes mērķis bija Latvijas-Vācijas starpparlamentu un pašvaldību attiecību stiprināšana un sadarbības veicināšana. 

2018. gads

 • No 23. aprīļa līdz 1. maijam Smiltenes novada domes delegācija devās darba vizītē uz Vācijas Federatīvo Republiku, lai tiktos ar Vācijas sadraudzības pilsētas Villihas (Willich) pārstāvjiem, ar kuru tiek uzturēti kontakti un sadarbība izglītības, kultūras un sportā jomās. 24.aprīlī Smiltenes novada domes delegācija piedalījās svinīgā ceremonijā, kur tika parakstīts skolu partnerlīgums starp Smiltenes vidusskolu un Villihas ģimnāziju (Lise Meitner Gymnasium), savukārt vakarā Nērsenes pilī notika svinīgs sadraudzības partnerlīguma parakstīšanas pasākums starp Smiltenes novada pašvaldību un Villihas pašvaldību, tādējādi nostiprinot 2017. gada 22. jūnijā Smiltenē parakstīto partnera līgumu starp abām pašvaldībām. Partnerības līguma ietvaros abas pašvaldības apņemas arī turpmāk iestāties par līdzšinējo sadarbību, brīvībā un mierā stiprināt Eiropas vienotību, par draudzības starp Latvijas un Vācijas tautām stiprināšanu, veicināt kontaktus kultūras, izglītības un tālākizglītības, sociālās, jauniešu apmaiņas, saimnieciskās, dabas aizsardzības un tūrisma nozarēs. 
 • No 2. līdz 5. jūlijam Villihas koris “Juli” ar koncertiem viesojās Smiltenē, kur kopā ar Smiltenes pilsētas jaukto kori “Pakalni” vienojās kopīgā sadraudzības koncertā. Koris sniedza koncertus arī Smiltenes Romas katoļu baznīcā un Smiltenes pansionātā, kā ārzemju kolektīvs piedalījās Dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

2019. gads 

 • No 16. līdz 18. septembrim Smiltenē viesojās Villihas pašvaldības delegācija.

2020. gads 

 • 2020. gada jūlijā tika uzņemti viesi no Vācu-Latviešu biedrības Villihā. Pateicoties Villihas un Vīzenbahas atsaucībai, sagatavots projekta pieteikums “Strong citiziens, strong city and strong Europe”. 02.02.2020. Eiropas pilsoņiem. Projekts tika apstiprināts, taču epidemioloģiskā situācija valstī liedza rīkot plaša mēroga pasākumus ar 35 starptautisko sadarbības partneru piedalīšanos klātienē. 

2021. gads 

 • Īstenota Villihas (Willich) pilsētas mēra un Vācu - Latviešu biedrības “KUDL” uzņemšana, iepazīstināšana ar novada sociālekonomisko situāciju, tiekoties oficiālajā pieņemšanā un vakariņās, kā arī 2 dienu garumā noorganizētas ekskursijas, lai sadraudzības pilsētas pārstāvji iepazītu jaunpievienotās teritorijas – Raunas un Apes puses

2022. gads

 • No 19. līdz 23. maijam Smiltenes novada delegācija – domes priekšsēdētājs un seši pašvaldības pārstāvji  devās darba vizītē uz Vāciju, lai godinātu un atzīmētu Smiltenes un Villihas pilsētu sadraudzības 25. gadadienu. Vizītes laikā pašvaldības pārstāvji apmeklēja Villihas industriālo parku un bēgļu centru, vācu – latviešu biedrību, Ziemeļreinas – Vestfālenes pārvaldi, “Lise – Meitnere” skolu, Dorenburgas brīvdabas muzeju, Anratas cietumu u.c. 

2023. gads 

 • No 12. līdz 15. aprīlim Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Ulāns un Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Dille pārstāvēja novadu Vācijas – Latvijas sadarbības forumā. Galvenās foruma tēmas bija iekļaušana, enerģētika un digitalizācija.  Paralēli forumam ar Villihas pašvaldības pārstāvjiem un vācu – latviešu biedrību tika pārrunātas un aktualizētas iespējamās sadarbības formas, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmējdarbības jautājumiem, kā arī kopīgiem projektiem izglītībā, sportā un kultūrā
 • No 4. jūlija līdz 6. jūlijam Smiltenē viesojās Villihas Vācu – Latviešu sadraudzības biedrības pārstāvji, lai iepazītos ar pašvaldības darbu un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas. Apmeklēja Smiltenes Mākslas skolu, Smiltenes vidusskolu, daudzfunkcionālā sporta kompleksa Teperis stadionu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Smiltenes posteni, tikās ar Pašvaldības policijas pārstāvjiem. Apmeklēja XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lielkoncertu “Tīrums. Dziesmas ceļš” un citus pasākumus. Informācijas avots.

 

 


Wiesenbacha

Vīzenbaha (Wiesenbacha), Vācija 

 • Administratīvā forma, iedzīvotāju skaits
  • Atrodas Rhein-Neckar-Kreis aprinķi, 15 km no Heidelbergas.
  • Teritorija – 11.13 km2.
  • Iedzīvotāji ~ 3 tūkstoši.
 • Sadraudzības līgums noslēgts 2001. gada 12. oktobrī.
  • Mērķis veicināt informācijas apmaiņu komunālo iestāžu darbībā pilsētu saimniecības attīstībā, nosakot katru gadu kopīgus sadarbības pasākumus, kā arī atbalstīt un veicināt iedzīvotāju un dažādu biedrību (īpaši jauniešu) tikšanos.
 • Sadarbības jomas
  • Pašvaldību un biedrību sadarbība, izglītības, kultūras, sporta joma.
 • Tīmekļvietne: www.wiesenbach-online.de

2012. gads

 • No 30. jūnija līdz 6. augustam Vizenbahas mēra Friedbert Kaiser viesošanās Smiltenē, Smiltenes novada kultūras svētku ietvaros.  

2013. gads

 • No 30. septembra līdz 9. oktobrim Smiltenes novada pašvaldības delegācija devās uz Francijas pilsētu Doneriju, lai piedalītos Smiltenes pilsētas sadraudzības pilsētu Donerijas un Vīzenbahas (Wiesenbach, Vācija) sadraudzības 25.gadadienas un hartas parakstīšanas svinībās. Viesošanās laikā domes delegācijas pārstāvji tikās ar Vīzenbahas pilsētas mēru, pašvaldības deputātiem un sadraudzības biedrības biedriem. Tikšanās laikā tika diskutēts par sporta un kultūras jomu pozitīvo līdzšinējo un tālāko sadarbību, savukārt ar Donerijas pašvaldības vadītāju Selinu Grataroli (Celinu Grataroli) piedalījās darba grupā par sadraudzības pilsētu kopējas skulptūras „Draudzība” veidošanu.

2014. gads 

 • No 1. līdz 4. augustam vidējas paaudzes deju kolektīva „Ieviņa” un pašvaldības delegācija devās vizīte uz Vāciju, sadraudzības pilsētu Vīzenbahu (Wiesenbach), lai kopā atzīmētu sadraudzības pilsētu svētkus. Sadraudzības pilsētu svētki tika organizēti, lai atzīmētu sadraudzības pilsētu ilggadīgo sadraudzību un sadarbību. Vīzenbaha ar šo sadraudzības festivālu vēlējās atzīmēt 26 gadu partnerību ar Donnereju (Francija), 25 gadu draudzību ar Desku (Ungārija) un 20 gadu sadraudzību ar Smilteni.

2018. gads 

 • No 27. aprīļa līdz 1. maijam delegācija devās arī uz Vīzenbahu (Wiesenbach), kur piedalījās Vīzenbahas un Francijas pilsētas Donerijas (Donnery) 30 gadu sadraudzības jubilejā. Vizītes ietvaros Villihas mērs Ēriks Grābenbauers (Eric Grabenbauer) Smiltenes pašvaldības pārstāvjiem izrādīja Vīzenbahas pamatskolu, kurā mācās vairāk kā 100 skolēni, taču pateicoties augstajai dzimstībai plānots īstenot jaunas piebūves būvniecību, jauniešu centru, tāpat iepazīstināja ar pilsētas plānošanas un saimnieciskiem jautājumiem, kā arī jauno projektu saistībā ar kapsētas digitalizāciju. 
 • No 10. līdz 16. jūlijam pēc ilgāka pārtraukuma Smiltenē viesojās Vīzenbahas pašvaldības delegācijas un ģimenes, pie kurām dzīvojuši smiltenieši. Vīzītes ietvaros vācu draugi apmeklēja Palsmanes pagastu, lauku mājas “Donas” maizes darbnīcu, “Lejas Kleperu” saimniecību, Liliju audzētāja Krūmiņa saimniecību Blomē, apmeklēja pilsētas svētku pasākumus, kā arī tikās ar latviešu ģimenēm – latviešu-vācu sadraudzības vakarā. 

 


Pisek

Piseka (Pisek), Čehija 

 • Administratīvā forma, iedzīvotāju skaits
  • Písek ir pilsēta Čehijas Republikas Dienvidbohēmijas reģionā.
  • Teritorija - 63.23 km2. 
  • Iedzīvotāji  ~ 31 tūkstotis.
 • Sadraudzības līgums noslēgts 2004. gada 29. aprīlī.
  • Mērķis attīstīt un stiprināt draudzīgas attiecības starp sadraudzības pilsētām.
 • Sadarbības jomas
  • Kultūras, izglītības, sporta jomas, iedzīvotāju tīkošanās, pašvaldību sadarbība.
 • Tīmekļvietne: www.mesto-pisek.cz

2012. gads

 • No 30. jūnija līdz 6. augustam Pisekas sadraudzības pilsētas delegācijas viesošanās Smiltenē, Smiltenes novada kultūras svētku ietvaros.  

2013. gads 

 • No 21. līdz 27. augustam Smiltenes pilsētas tautas deju ansamblis „Ieviņa” un Grundzāles pagasta jauniešu deju kolektīvs „Riedēni” 30 dalībnieku sastāvā piedalījās starptautiskajā „Folkloras festivālā”, kas notika sadraudzības pilsētā Pisekā (Čehija). Festivāla ietvaros tautas deju ansamblis sniedza 3 koncertus, piedalījās svētku gājienā un sadraudzības pasākumā ar Rumānijas, Turcijas, Taivānas, ASV un Čehijas kolektīviem. Viesošanās laikā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Pisekas pilsētas vēsturi, apmeklēt Čehijas galvaspilsētu Prāgu.
 • No 6. līdz 8. septembrim Smiltenes novada domes delegācija piecu cilvēku sastāvā un Smiltenes novada amatnieki viesojās Smiltenes pilsētas sadraudzības pilsētā Pisekā, Čehijā, kur norisinājās Pisekas pilsētas svētki un starptautiskais „Alus festivāls”. Viesošanās laikā tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas kultūras, izglītības, sporta un jauniešu apmaiņas sfērās. Savukārt Smiltenes novada amatnieki prezentēja Smiltenes novadu, piedāvājot savu produkciju festivāla apmeklētājiem. 

2014. gads

 • Jūlijā Smiltenes pilsētas svētku laikā viesojās Čehijas sadraudzības pilsētas Pisekas folkloras deju un dziesmu grupa „Pisečam”, kuri sniedza koncertus un piedalījās svētku pasākumos. Svētki bija kupli apmeklēti, un organizatori bija padomājuši par dažādām svētku aktivitātēm gan bērniem, gan pieaugušajiem.

2015. gads 

 • Smiltenes novads XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos uzņēma viesus no Francijas pilsētas Labennes – dejotājus uz koka kājām “Les Bergers du Seignanx” un Čehijas – jauniešu deju kolektīvu „Pisečánek”. Viesu kolektīvi bija svētku līdzdalībnieki un piedalījās gan koncertos, gan svētku gājienā 12. jūlijā. Savukārt 13. jūlijā dejotāji uz koka kājām “Les Bergers du Seignanx” sniedza koncertu smilteniešiem.

2018. gads 

 • No 10. līdz 16. jūlijam Smiltenē viesojās Pisekas pašvaldības delegācija.

Drohobiča (Drohobych), Ukraina

Drohobiča (Drohobych), Ukraina

 • Administratīvā forma, iedzīvotāju skaits
  • Atrodas Ukrainas rietumos, Ļvivas apgabalā.
  • Teritorija - 44,5 km.
  • Iedzīvotāji ~ 75 tūkstoši,
 • Sadraudzības līgums noslēgts 2014. gada 8. novembrī.
  • Mērķis veicināt sadarbību starp pašvaldībām un to iestādēm izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, vides aizsardzības, sociālās aizsardzības, jaunatnes politikas un vispārējās ekonomikas attīstības jomās.
 • Sadarbības jomas
  • Pašvaldību sadarbība, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, vides aizsardzības, sociālās aizsardzības, jaunatnes politikas un vispārējās ekonomikas attīstības jomas.
 • ​​​​​​​Tīmekļvietne: https://drohobych-rada.gov.ua

2012. gads 

 • No 30. jūnija līdz 6. augustam Drogobičas dziesmu un deju kolektīva „Verxovina" un Ļvovas, Skoles delegāciju viesošanās Smiltenē, Smiltenes novada kultūras svētku ietvaros. 

2013. gads 

 • 4. maijā Smiltenē viesojās Ļvovas akadēmiskais muzikāli - dramatiskais Jurija Drogobiča teātris ar izrādi „Neuzvaramā”, kas notika Smiltenes pilsētas Kultūras centrā un Drogobičas pilsētas administrācijas delegācijas. Viesošanās laikā viesi apmeklēja Smiltenes pilsētas skaistākās vietas, devās ekskursijā uz Rīgu, apmeklēja Smiltenes tautu deju ansambļa „Ieviņa” jubilejas ieskaņas koncertu, tikās ar Smiltenes Tautas teātra aktieriem sadraudzības vakarā.

2014. gads 

 • No 7. līdz 9. novembirm Smiltenē viesojās Ļvovas apgabala Jurija Drogobiča akadēmiski muzikāli dramatiskais teātris ar izrādi „Bēgšana no realitātes”. Vizītes laikā ar dažādām aktivitātēm tika prezentēta arī Ukrainas kultūra. 8. novembrī pilsētas centrā notika aktivitātes, kas parādīja Ukraiņu kultūras galvenās iezīmes – tika rādīta tautas lietišķā māksla un suvenīri, ko prezentēja Ļubova Rakeviča (Любовь Ракевич), aušanas radošās darbnīcas, kur darbojās Hanna Kopiļčuka (Ганна Копильчук), kā arī tika vārīta tradicionālā zupa – kulišs, ko gatavoja Mirosvalvs Švābs (Мирослав Шваб). Teātra aktieri, režisors un oficiālās delegācijas pārstāvji tikās arī ar Smiltenes novada domes priekšsēdētāju un parakstīja sadraudzības līgumu. 

2019. gads 

 • No 2. līdz 10. jūlijam Smiltenē viesojās 14 bērni un jaunieši no Ukrainas sadraudzības pilsētas Drogobičas – vasaras brīvdienu un rehabilitācijas nolūkos