• Siltumapgādes sistēma Smiltenes novadā ir iedalāma trīs grupās:
  • Smiltenes pilsēta, kur ir izveidota centralizētās siltumapgādes sistēma (katlu māja un siltumtīkli), kas aptver lielāko daļu Smiltenes novada pašvaldībai piederošo ēku un lielu daļu Smiltenes daudzdzīvokļu mājas, kā arī komerciāliem nolūkiem izmantojamas telpas; 
  • Smiltenes novada apdzīvotās vietas, kur ir izveidotas centralizētas siltumapgādes sistēmas, kas nodrošina pašvaldības ēku un atsevišķu daudzdzīvokļu ēku siltumapgādi. Tās ir Rauna, Gaujiena, Palsmane, Ape, Drusti, Gatarta, Birzuļi un Variņi;
  • Smiltenes novada pašvaldības atsevišķas ēkas, kuru siltumapgādi nodrošina šajās ēkās esošie siltumapgādes katli.
    
Smiltenes novada siltumapgādes sistēma
Smiltenes novada siltumapgādes sistēmas karte. Avots: Smiltenes novada pašvaldība 

Smiltenes novadā, balstoties gan uz vēsturiskiem, gan tehniskiem aspektiem, siltumapgādes pakalpojumu organizācija tiek veikta atšķirīgi katrā no iepriekš pieminētajām trīs grupām.

 • Smiltenes pilsētā centralizēto siltumapgādes sistēmu (CSS) raksturo sekojoši aspekti:
  • Siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs Smiltenē ir SIA “CS Smiltene”;
  • Siltumapgādes tarifs tiek saskaņots Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK);
  • SIA “CS Smiltene” ir saņēmusi SPRK izsniegtu licenci Nr.E23089 siltumenerģijas pārvadei un sadalei Smiltenes pilsētā ar termiņu no 2022. gada 4. novembra līdz 2042. gada 3. novembrim;
  • Siltumapgādes pakalpojumi tiek sniegts balstoties uz noslēgto siltumapgādes līgums starp Smiltenes novada pašvaldību un SIA “CS Smiltene”.  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CS Smiltene" 2024. gada 2. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumapgādes pakalpojuma tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

 • Noteiktais tarifs paredz, ka no 2024. gada 3. jūnija Smiltenes lietotājiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs samazināsies - tas ir  98,65 EUR/MWh, un tas būs spēkā līdz 2025. gada 6. oktobrim; No 2025. gada 7. oktobra siltumenerģijas apgādes gala tarifs noteikts  80,38 EUR/MWh.
 • Apstiprinātais siltumenerģijas apgādes gala tarifs sastāv no sekojošām komponentēm:
  • ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumā – 56,13 EUR/MWh;
  • pārvades un sadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumā  – 21,70 EUR/MWh;
  • tirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumā – 2,55 EUR/MWh;
  • neparedzētās izmaksas – 18,27 EUR/MWh. 

Paziņojums par noteikto tarifu  

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma SIA "CS Smiltene" nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 04.09.2023. lēmumu Nr. 94 "Par SIA CS Smiltene siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" apstiprināto tarifu. 

 • Novada apdzīvotās vietas, kur ir izveidotas centralizētas siltumapgādes sistēmas
  • Virknē Smiltenes novada apdzīvotās vietās ir izveidotas centralizētas siltumapgādes sistēmas, kas nodrošina pašvaldības ēku un atsevišķu daudzdzīvokļu ēku siltumapgādi. Šīs apdzīvotās vietas ir Rauna, Gaujiena, Palsmane, Ape, Drusti, Gatarta, Birzuļi un Variņi.
  • Šajās vietās siltumapgādes tarifu siltuma saņēmējiem apstiprina Smiltenes novada pašvaldība.
  • Kopējā apkurināmo ēku platība šajā apdzīvotajās vietās pārsniedz 75 tūkst. m2. 
    
Apdzīvotā vieta Apkurināmo ēku kopējā platība, m2 Apkures tips
Rauna 31 410,9 šķelda, granulas
Gaujiena  13 410,8 malka, skaidas
Palsmane  12418,0 šķelda
Ape 1 237,9 Granulas
Drusti 6 621,9 šķelda
Gatarta 2 607,6 šķelda
Birzuļi 2 151,2 granulas
Variņi 5 332,0 malka

2023. gada 24. augustā Smiltenes novada pašvaldības dome apstiprināja siltumapgādes tarifu izmaiņas Apes pilsētā, Bilskas, Drustu, Gaujienas, Palsmanes, Raunas pagastos. 

Vieta Pakalpojuma saņēmējs Mērvienība Maksa EUR bez PVN Maksa EUR ar PVN Lēmums 
Siltumapgādes tarifs apkurei apkures sezonā Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā, Pasta iela 26, Ape Juridiskai personai EUR/1 MWh 134.29 162.49
Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs apkures sezonā no Mēru katlu mājas, Mēri, Bilskas pagasts Fiziskai personai EUR/1 MWh 110.61 123.88
Juridiskai personai EUR/1 MWh 110.61 133.84
Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu apkures sezonā no Meistaru iela 4 katlu mājas, Drusti, Drustu pagasts Fiziskai personai EUR/1 MWh 111.40 124.77
Juridiskai personai EUR/1 MWh 111.40 134.79
Siltumapgādes tarifs apkurei apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā no Gaujienas pamatskolas katlu mājas „Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts Fiziskai personai EUR/1 MWh 85.10 95,31
Juridiskai personai EUR/1 MWh 85.10 102.97
Siltumapgādes tarifs apkurei apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā no Gaujienas centrālās katlu mājas „Robežnieki”, Gaujiena, Gaujienas pagasts Fiziskai personai EUR/1 MWh 122.75 137.48
Juridiskai personai EUR/1 MWh 122.75 148.53
Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs apkures sezonā no Palsmanes katlu mājām, Palsmane, Palsmane pagasts Fiziskai personai EUR/1 MWh 122.85 137.59
Juridiskai personai EUR/1 MWh 122.85 148.65
Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs apkures sezonā Raunas pagasta teritorijā no Valmieras ielā 1 un Parka ielā 4 katlu mājām, Rauna, Raunas pagasts Fiziskai personai EUR/1 MWh 71.52 80.10
Juridiskai personai EUR/1 MWh 71.52 86.54

*Fiziskai personai PVN 12 %

Juridiskai personai PVN 21 %

 • Smiltenes novada atsevišķi apkurināmās pašvaldības ēkas
  • Smiltenes novada pašvaldībai piederošās atsevišķās ēkas siltumapgādi nodrošina šajās ēkās esošie siltumapgādes katli vai krāsnis.
  • Šajās vietās nav nepieciešamība noteikt siltuma tarifu, tā kā vienīgais patērētājs ir pašvaldības struktūrvienības vai iestādes.
  • Šādi apkurināmo ēku platības pārsniedz 29 tūkst. m2. 
Apdzīvotā vieta Adrese/objekts Apkurināmo ēku platība, m2 Apkures tips
Ape Tirgus iela 5 348,00 malka
Apes pagasta pārvalde 272,00 elektrība
Apes pirmsskola 671,50 granulas
Apes skola 3 910,70 granulas
Bilska Bilskas pagasta pārvalde 919,90 malka
Bilskas skola 2 451,30 malka
Mēru muiža 1 446,10 malka
Blome Blomes kultūras nams 1 896,00 elektrība
Blomes administratīvā̄ ēka 361,80 malka
Blomes skola 3 175,20 malka
Gaujiena Gaujienas kultūras nams 804,70 malka
Muižkungi 831,70 granulas
Grundzāle Kultūras nams 1 572,70 malka
Grundzāles skola 1 585,00 malka
Launkalne Launkalnes pagastmāja 887,60 DD
Launkalnes skola 961,10 DD
Palsmane Palsmanes pagastmāja 468,20 malka
Vireši Sikšņu skola / Pagasta pārvalde 853,50 granulas
Virešu Kultūras nams 598,80 granulas
Trapene Trapenes muzejs 569,30 malka
Trapenes pagastmāja 325,40 malka
Trapenes sociālās aprūpes centrs 1 197,50 granulas
Trapenes skola 1 430,40 malka
Trapenes Kultūras nams/doktorāts 993,60 malka
Trapenes sporta zāle 556,70 granulas