r.p.k. Licences pieprasītāja nosaukums Licences veids  Licences
numurs 
Licences
izsniegšanas
datums 
Licence
derīga
no
Licence
derīga
līdz
Papildus informācija
1. Evita Rauza Pieaugušo neformālās izglītības programma SNP/9.15/23/1 26.01.2023. 26.01.2023. 26.01.2025.  “Tēlotājmāksla”
2. Inga Švēde

Interešu izglītības programmas

SNP/9.9/23/3 26.09.2023. 22.09.2023. 21.09.2025.  “Lietišķās uzvedības analīze bērniem ar autiskā spektra un citiem attīstības traucējumiem” (no 2 līdz 8 g.v.)
3. Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība” Pieaugušo neformālās izglītības programma SNP/9.9/23/4 26.09.2023. 22.09.2023. 21.09.2025.  “Vizuālās mākslas teorija un prakse. Latvijas kultūras mantojums”
4. Biedrība “Futbola klubs  “Smiltene”’ Interešu izglītības programmas SNP/9.9/23/5 26.09.2023. 22.09.2023. 21.09.2025. “Futbols mūsu sirdīs”
5. Inga Lapiņa Interešu izglītības programmas SNP/9.9/23/6 22.09.2023. 15.11.2023. 14.11.2025.  “Angļu valoda mazajiem”
(bērniem no 4 līdz 7 gadu vecumam)
6. Vita Leite Interešu izglītības programmas SNP/9.9/23/7 17.11.2023. 23.11.2023. 22.11.2025.  “Robotika un prāta spēles”
7. Laura Reimane Interešu izglītības programmas SNP/9.9/23/8 17.11.2023. 15.11.2023. 14.11.2025. “Tautas deju apmācība bērniem”
8. SIA REKUROBO Interešu izglītības programmas SNP/9.9/24/1 16.02.2024. 15.02.2024. 14.02.2026. “LEGO Robotika”, “VEX robotika” un “3D konstruēšana”
9. Biedrība “Vītolēni” Interešu izglītības programmas SNP/9.9/24/2 16.02.2024. 15.02.2024. 14.02.2026. “Vizuālā māksla” un “Mūzika”
10. SIA Attīstības centrs “Pakāpieni” Interešu izglītības programmas SNP/9.9/24/3 16.02.2024. 16.02.2024. 15.02.2026. “Montesori praktiskās nodarbības bērniem ar vecākiem” un “Individuālās un grupu mūzikas nodarbības”