Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  10.06.2024.
  Projekta nosaukums:Projekts “Stormwater purification with construction and demolition waste” ,Nr.CB0100091 (latviski - Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietusūdens attīrīšanā). Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pārrobežu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.05.2024.
  Projekta mērķis: Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem. …
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.05.2024.
  Projekta nosaukums: Projekts - "Joint trainings and competitions in Estonia and Latvia", akronīms "Together in sports" (latviski - Kopīgi treniņi un sacensības Latvijā un Igaunijā). Projekta mērķis: Projekta mērķis ir organizēt…
  Statuss:
  Īstenošanā
  14.05.2024.
  Programma, prioritāte, aktivitāte: Smiltenes vidusskola piedalās Eiropas sociālā fonda projektā, ko  īsteno Valsts izglītības satura centrs  Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Valsts izglītības satura centrs …
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.04.2024.
  Projekta nosaukums:Projekts “Sharing goals, actions and resources for the mutual benefit of our communities” akronīms “SHARING” (latviski– Mērķu, darbību un resursu dalīšanās kopienu savstarpējam izdevīgumam). Projekta mērķis: Projekta mērķis…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.02.2024.
  Projekta nosaukums: Atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā (ELFLA, Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000012) Projekta mērķis: Projekta mērķis ir radīt modernu pieturvietu tūristiem un iedzīvotājiem, kas izvēlētos teritoriju…
  Statuss:
  Īstenošanā
  05.01.2024.
  Projekta nosaukums “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā”, Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 Projekta mērķis  Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Smiltenes novada Raunas pamatskolā, tādējādi…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  Programma, prioritāte, aktivitāte: Programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā mērķa 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību…
  Statuss:
  Īstenošanā
  23.12.2023.
  Programma, prioritāte, aktivitāte: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai…
  Statuss:
  Īstenošanā
  22.12.2023.
  Projekta nosaukums: Bormaņmuižas parka teritorijas labiekārtošana (ELFLA, Nr. 23-09-AL26-A019.2210-000001) Projekta mērķis: Īstenojot projektu “Bormaņmuižas parka teritorijas labiekārtošana”, tiks palielināts vietas potenciāls un…