Dati atjaunoti 15.04.2024.  

Pilsēta, pagasts

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Nosaukums

Zemes izmantošanas veids

Platība (m2) vai (ha)

Smiltenes pilsēta


 

94150081603

Daugavas iela 39

mazdārziņš

Nr.2 – 553 m2
Nr.3 – 616 m2
Nr.4 – 573 m2
Nr.6 -357 m2
Nr.11– 380 m2

 

9415 009 0721

Dzirnavu iela 7A

 

175 m2 

94150020120

Avotu iela 19A

mazdārziņš

334 m2

 

94150081414

Vidzemes iela 16

mazdārziņš


 

94150081603

Daugavas iela 39

mazdārziņš Nr.9

530 m²
 

94150070614

Rīgas iela 8

mazdārziņš Nr.8

345 m²
 

Launkalnes pagasts
 

94700050041

Pašvaldības zemes gabals Nr.1

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām


 

94700100099

Pašvaldības zemes gabals Nr.4

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām


 

Grundzāles pagasts

94580080101

Jaunvederu zeme

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

 

Smiltenes pagasts

 

94800050408

Ilgas 158

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

1029 m2

 

Drustu pagasts

42480070295

Aiz Gundegām

Lauksaimniecībā izmantojama zeme 

0,2324 ha

Gaujienas pagasts

 

36480050150

Lejas

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

0,6387 ha

36480070061

Dārzkalni

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

0,737 ha

Apes pagasts

36250010186

Lazdas

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

1,4 ha

Virešu pagasts

36900040315

Lakstiņi

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

0,5558 ha

36900040154

Stūrīši

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

0,7303 ha

36900040195

Priedes

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

2,2 ha

Trapenes pagasts

36840030224

Briču leja

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

daļa 2.25 ha

Bilskas pagasts

94440080121

“Sīļi”

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

2,1 ha

94440100277

“Danieļi”

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

0,2449 ha

Palsmanes pagasts

94740040173

“Vilkukalni”

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

3,37 ha

94740040260

“Lūkupe”

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

2,09 ha