2023. gada 5. decembrī Smiltenes Kultūras centrā pirmo reizi Smiltenes novadā tika sveikti pašvaldības atzinības konkursa “Smiltenes novada jaunietis” laureāti – novada jaunieši, kas ar savu darbību rāda priekšzīmi, iesaistās jaunatnes darba īstenošanā, veicina sabiedrības labklājību un iesaisti sabiedriskajā dzīvē. 

Atzinības piešķir par personisko izaugsmi un ieguldījumu Smiltenes novada labā, kas izpaužas caur līdzdalību kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā jomā. 

Konkursa laureāti 2023. gadā:

 • “Gada jaunietis kultūrā 2023” – Madara Podniece, apbalvojums pasniegts par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību kultūras jomā, popularizēšanu un sabiedrības iesaistīšanu;
 • “Gada jaunietis sportā 2023” –  Ilgvars Caune, apbalvojums pasniegts par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību sporta jomā, popularizēšanu un sabiedrības iesaistīšanu;
 • “Gada jaunietis skolā 2023” – Agnete Esmeralda Lauce, atzinība pasniegta par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību skolas dzīves kvalitātes uzlabošanā, atbalstu pasākumu organizēšanā un vienaudžu iesaistīšanu;
 • “Gada jaunietis skolā 2023” (vecuma grupa no 17 gadiem) – Sindija Jirgensone, atzinība pasniegta par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību skolas dzīves kvalitātes uzlabošanā, atbalstu pasākumu organizēšanā un vienaudžu iesaistīšanu;
 • “Gada jaunietis pagastam 2023” – Dārta Elīza Bērziņa, atzinība pasniegta par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību pagasta attīstībā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstu pasākumu organizēšanā un sabiedrības iesaistīšanu;
 • “Gada jaunietis novadam 2023” – Estere Grandava, atzinība pasniegta par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstu pasākumu organizēšanā un sabiedrības iesaistīšanu;
 • “Gada iedvesmotājs 2023” – Marta Kalniņa, atzinība pasniegta par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību novada pasākumu popularizēšanā, vienaudžu iesaistīšanu pasākumos un motivēšanu sasniegt augstākas personiskās virsotnes;
 • “Gada jauniešu neformālā grupa 2023” – Palsmanes pamatskolas pašpārvalde, atzinība pasniegta  par ieguldījumu un līdzdalību skolas vides un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī par dalību projektos, pasākumos un konkursos;
 •  Atzinības konkursa vērtēšanas komisija izmantoja doto iespēju piešķirt veicināšanas balvu Tīnai Riekstai par personisko izaugsmi un  ieguldījumu sabiedrības labā.eicināšanas balvu Tīnai Riekstai par personisko izaugsmi un  ieguldījumu sabiedrības labā.

“Gada brīvprātīgais 2023”  apliecinājumu saņēma Gabriela Annija Paiķena par personisko izaugsmi, iniciatīvu un pozitīvo attieksmi, veicot brīvprātīgo darbu Smiltenes novadā.

Bronzas apliecinājumus par brīvprātīgo darbu,  kuri 2023. gadā oficiāli nostrādājuši vismaz 50 darba stundas, saņēma: 

 • Egija Auziņa (58 h) – ieguvusi pieredzi, prasmes un iemaņas sporta, kultūras un izklaides pasākumu plānošanā un organizēšanā, iejūtoties animatora lomā, aktivitāšu vadīšanā jauniešiem un bērniem, saimniecisko un iekārtošanas darbu īstenošanā Gaujienas jauniešu centrā;
 • Megija Ziemiņa (60 h) – iegūta pieredze, prasmes un iemaņas kultūras un izklaides pasākumu plānošanā un organizēšanā, dekorāciju un noformējuma veidošanā, aktivitāšu vadīšanā jauniešiem un bērniem, iejūtoties animatora lomā, saimniecisko un iekārtošanas darbu īstenošanā Gaujienas jauniešu centrā;
 • Arta Korobova (74 h)  – ieguvusi pieredzi, prasmes un iemaņas sporta, kultūras un izklaides pasākumu plānošanā un organizēšanā, dekorāciju un noformējuma veidošanā, aktivitāšu vadīšanā jauniešiem un bērniem, sociālo mediju publikāciju un afišu veidošanā;
 • Marta Kalniņa (61 h) – ieguvusi pieredzi, prasmes un iemaņas sporta, kultūras un izklaides pasākumu plānošanā un organizēšanā, dekorāciju un noformējuma veidošanā, aktivitāšu vadīšanā bērniem, jauniešiem un senioriem, saimniecisko un iekārtošanas darbu īstenošanā Gaujienas jauniešu centrā, brīvprātīgi organizējot un piedaloties valsts mēroga orientēšanās un skriešanas sacensībās;
 • Gabriela Annija Paiķena (74 h) – ieguvusi pieredzi, prasmes un iemaņas sporta, kultūras un izklaides pasākumu plānošanā un organizēšanā, dekorāciju un noformējuma veidošanā, aktivitāšu vadīšanā jauniešiem un bērniem, saimniecisko un iekārtošanas darbu īstenošanā Gaujienas jauniešu centrā;
 • “Gada jaunietis skolā 2023” atzinība pasniegta Agnetei Esmeraldai Laucei par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību skolas dzīves kvalitātes uzlabošanā, atbalstu pasākumu organizēšanā un vienaudžu iesaistīšanu;
 • Juris Ozols (98 h) – ieguvis pieredzi, prasmes un iemaņas saimnieciska un tehniska rakstura darbos Latvijas mēroga sporta pasākumā “Vaidavas kauss 50”.

Pateicoties nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” ziedojumu programmai “A un A novada jaunie talanti” projektā “Smiltenes jauniešu gada balva” un ziedotājiem SIA “AL Mežs”, SIA “Saukas kūdra”, ZS “Kalnarušķi”, SIA “Lauku apgāds un meliorācija”, SIA “TTR Company”, laureāti saņēma naudas balvas 50 EUR apmērā.