Kontakti

soc.dienests [at] smiltenesnovads.lv

Atrašanās vieta

Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Darbinieki

Ilze Mize

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja - Smiltene – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00; Otrdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00; Ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
ilze.mize [at] smiltenesnovads.lv

Valda Cimermane

Vecākā sociālā darbiniece darbam ar sociālo palīdzību - Smiltene – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00; Otrdiena, ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
valda.cimermane [at] smiltenesnovads.lv

Iveta Vērzemniece

Vecākā sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām – sociālie pakalpojumi - Smiltene – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00; Otrdiena, ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
iveta.verzemniece [at] smiltenesnovads.lv

Sandra Dukāte

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Bilskas pagasts – Ceturtdiena: 13.00–17.00; Blomes pagasts – Otrdiena: 8.00 -12.00; Brantu pagasts – Otrdiena: 13.00 -17.00; Smiltenes pagasts – Pirmdiena: 8.00–12.00, 13.00–18.00
sandra.dukate [at] smiltenesnovads.lv

Vija Ābele

Sociālā darbiniece darbam ar sociālo palīdzību - Palsmanes pagasts – Ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00; Smiltenes pagasts - Otrdiena: 8.00-14.00; Variņu pagasts – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00
vija.abele [at] smiltenesnovads.lv

Ineta Špate

Sociālā darbiniece darbam ar sociālo palīdzību - Bilskas pagasts – Otrdiena: 8.00-16.00; Blomes pagasts – Ceturtdiena: 8.00-16.00; Brantu pagasts – Pirmdiena: 8.00-12.00,13.00-18.00.
ineta.spate [at] smiltenesnovads.lv

Irina Strazdiņa

Sociālā darbiniece darbam ar sociālo palīdzību - Grundzāles pagasts – Otrdiena: 8.00-12:00,13.00-17:00; Ceturtdiena:13.00-17.00; Virešu pagasts – Pirmdiena: 8.00-12.00,13.00-18.00; Ceturtdiena: 8.00-12.00
irina.strazdina [at] smiltenesnovads.lv

Iveta Āboliņa

Sociālā darbiniece darbam ar sociālo palīdzību - Drustu pagasts – Pirmdiena: 8.00-12.00; 13.00–18.00; Otrdiena: 8.00-12.00, 13.00 –17.00; Launkalnes pagasts – Ceturtdiena: 8.00-12.00; 13.00-17.00
iveta.abolina [at] smiltenesnovads.lv

Undīne Uskliņģe

Sociālā darbiniece darbam ar sociālo palīdzību - Gaujienas pagasts – Otrdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00; Ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00; Trapenes pagasts – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00
undine.usklinge [at] smiltenesnovads.lv

Laila Cekule

Sociālā darbiniece darbam ar sociālo palīdzību - Ape – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00; Otrdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00; Ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
laila.cekule [at] smiltenesnovads.lv

Linda Kostova

Sociālā darbiniece darbam ar sociālo palīdzību un darbam ar pilngadīgām personām - Raunas pagasts – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00; Otrdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00; Ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
linda.kostova [at] smiltenesnovads.lv

Anita Bušmane

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Smiltenes pilsēta, Gaujienas, Grundzāles, Virešu pagasts
anita.busmane [at] smiltenesnovads.lv

Dace Kārkliņa

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Ape – Pirmdiena: 8.00-12.00,13.00-18.00; Otrdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00; Ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
dace.karklina [at] smiltenesnovads.lv

Laila Saleniece

Sociālā aprūpētāja - Raunas pagasts
laila.saleniece [at] smiltenesnovads.lv