Kopš 2020. gada 1. janvāra būvniecības ieceres iesniegšanas, izvērtēšana, saskaņošanas un kontroles process notiek tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā BIS.

BIS sistēmā atbilstoši Būvniecības likuma 24. punktam tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un nodrošināti ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi.

BIS lietošanas pamācība būvniecības ieceres ierosinātājiem, projektētājiem, tehnisko noteikumu izdevējiem.

BIS lietotāju atbalsta dienesta kontaktinformācija.