• Smiltenes novads ir ar mērķtiecīgi veidotu ekonomisko vidi, kā arī ilgtspējīgu attīstības perspektīvu. 
  • Smiltenes novada uzņēmējdarbības vidi veido stabili, Vidzemē, Latvijā un pasaulē vadoši biznesi, uz tradīcijām balstīti, inovatīvi komersanti, kā arī jauni, drosmīgi, arī ģimeņu uzņēmumi, kuri spējuši radīt stabilas darbavietas vietējiem un apkārtējo novadu iedzīvotājiem.
  • Pēc uzņēmējdarbības juridiskas formas 41 % ir fiziskas personas - saimnieciskās darbības veicēji, 34%  komercsabiedrības, 18 % zemnieku un zvejnieku saimniecības.
  • Visplašāk pārstāvētās nozares – lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde, pakalpojumu sfēra, rūpniecība, būvniecība, t.sk. ceļu būve.
  • Pēc tirdzniecības apgrozījuma lielākie uzņēmumi ir koncentrējušies kokapstrādē, mežsaimniecībā, tirdzniecībā, ceļu būvniecībā un pārtikas produktu ražošanā.