Domes sēdes notiek katra mēneša pilnās kalendārās trešās nedēļas ceturtdienā plkst. 10.00, tās ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens novada iedzīvotājs.

Domes sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē: