• Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā veic Smiltenes novada Pašvaldības policija. 
  • Par klaiņojošiem dzīvniekiem aicinām informēt Pašvaldības policiju. 

  • Bezsaimnieka kaķu populācijas kontroles programma “Noķer-sterilizē-atlaiž”
    • Smiltenes novada Pašvaldības Policija  sabiedriskās kārtības nodrošināšanas nolūkos īsteno bezsaimnieka kaķu izķeršanu, kas dzīvniekus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” nogādā veterinārmedicīnas iestādē, kur kaķus apskata sertificēts veterinārārsts – slimi un veci kaķi tiek eitanizēti, bet veseli dzīvnieki – sterilizēti, vakcinēti pret trakumsērgu, apzīmēti – un pēc vienas vai divām diennaktīm nogādāti pastāvīgajā mītnes vietā. 
    • Ministru kabineta noteikumi Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 21. punkts paredz, ka kaķis, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja kaķis ir sterilizēts.
    • Pašvaldībai ir aktuāla sadarbība ar divām dzīvnieku patversmēm – Valmierā un Alūksnē, kur nepieciešamības gadījumos klaiņojošie dzīvnieki tiek nogādāti. Taču, ja kaķim ir pastāvīga mītnes vieta – tas tiek nogādāts atpakaļ tur.
    • Dzīvnieku sterilizācijai un neatliekamas palīdzības sniegšanai noslēgts līgums ar Smiltenes tehnikuma veterināro klīniku.

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem, pieņemot lēmumu par mājdzīvnieka pieņemšanu savās mājās, izvērtējot iespējas dzīvnieku aprūpēt, lai novērstu iespēju, ka kaķis vai suns nonāk uz ielas.

Dzīvnieku aizsardzības likumā ir teikts: "Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejutīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt."

Pašvaldības policija

policija [at] smiltenesnovads.lv