AS SEB banka

Saņēmēja nosaukums:
Smiltenes novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009067337
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Banka AS SEB banka
Bankas kods:
UNLA2X

AS Swedbank

Saņēmēja nosaukums:
Smiltenes novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009067337
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
AS Swedbank
Bankas kods:
HABALV22