Kontakti

raunasmuzejs [at] smiltenesnovads.lv
Raunas Kultūrvēsturiskā mantojuma centra ekspozīcija

Daba laiks:

 • Pirmdiena 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00
 • Otrdiena 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00
 • Trešdiena 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00
 • Ceturtdiena 9.00-15.00
 • Piektdiena 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00
 • Sestdiena 9.00 – 13.00
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Ieva Plētiena

Kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja
raunasmuzejs [at] smiltenesnovads.lv

Raunas Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs dibināts 2015. gadā un šobrīd vēl atrodas izveides procesā. Centra veidošana tika sākta no nulles, vietā, kur nekad nav pastāvējis. Pamazām, vācot Raunas pagasta vēstures materiālus un cilvēkus raksturojošus priekšmetus, atmiņu stāstus un dokumentus, veidojas Raunas Kultūrvēsturiskā mantojuma centra krājums. Regulāri veidojot dažādas mainīgās izstādes, Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs sniedz iespēju Raunas novada iedzīvotājiem un viesiem iepazīt Raunas vēsturi, kā arī apskatīt jaunākos un interesantākos centra krājuma priekšmetus. Pastāvīgā ekspozīcija šobrīd vēl nav izveidota.

 • Ŗīgas iela 2 – Plūmes māja – Grāmatnīca
  • Raunas Kultūrvēsturiskā mantojuma centra izstāžu zāle izvietota skaistā ēkā Rīgas ielā 2, pašā Raunas centrā, ko vietējie cilvēki pazīst kā Plūmes māju vai Grāmatnīcu. Ēku 20.gs. 20. gadu otrajā pusē uzcēla Raunas uzņēmējs Jānis Plūme, kā veikala un dzīvokļu māju. 20.gs. 30. gados ēkā atradās manufaktūras preču veikals, frizētava, maizes veikals, gaļas skārnis, dzērienu veikals. Ēkas otrajā stāvā atradās Plūmes ģimenes dzīvojamās telpas. 1947. gadā šajā ēkā tika atvērta Cēsu grāmatnīcas filiāle, kas darbojās līdz pat 2001. gadam un deva Plūmes mājai jauno nosaukumu – Grāmatnīca.
  • Rīgas ielas 2 ēka, kopā ar citām Raunas centra ēkām, redzama arī slavenajā Rīgas kinostudijas filmā “Dāvana vientuļai sievietei”, kas uzņemta 1973. gadā.  Filmā redzams ēkas ārskats ar uzrakstu “Restorāns”, kurā Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks izpildīja slaveno dziesmu “Rudacīte”.
  • 20.gs. 90. gados ēkās darbojās vairāki veikali, konditoreja, arī kafejnīca – bārs. 2011. gadā ēka nonāca Raunas novada domes īpašumā un 2014. gadā sākās ēkas rekonstrukcijas darbi, kas pilnībā tika pabeigti 2020. gada rudenī.
 • Izstādes, ekspozīcijas, galerijas
  • Izstāžu zālē, Rīgas ielā 2, Raunā (ieeja caur Raunas bibliotēku) iespējams apskatīt dažādas īslaicīgas izstādes, kas tiek mainītas 1-2 reizes gadā.
  • Informāciju par aktuālajām izstādēm iespējams uzzināt arī Raunas Kultūrvēsturiskā mantojuma centra Facebook lapā.
  • Pašā Raunas centrā, nelielā skvēriņā starp Raunas pagasta pārvaldi un autoostu, iedzīvotāju un viesu apskatei pieejami izgaismoti Dabas galerijas stendi, kuros aplūkojamas ar Raunas vēsturi un šodienu saistītas izstādes. Stendi brīvi pieejami apskatei jebkurā diennakts laikā bez ierobežojumiem un bez ieejas maksas. Dabas galerijas izstādes tiek mainītas 2 reizes gadā.

Ikviens var piedalīties Raunas Kultūrvēsturiskā mantojuma centra krājuma veidošanā, nodot stāstus vai priekšmetus

 • Raunas apdzīvotās vietas un pagasta vēsture (arī Baižkalna pagasta vēsture, Rozes ciema vēsture).
 • Ar Raunu saistītu ievērojamu cilvēku vēsture, dzīvesstāsti, priekšmeti u.c. informācija (ievērojami cilvēki, kuri dzimuši, mācījušies, strādājuši Raunas pagastā).
 • Raunas pagasta kultūrvēsturisko vietu un objektu vēsture (Raunas viduslaiku pilsdrupas, baznīca, Tanīsa kalns, Raunas Mācītājmuiža, Raunas muiža, Baižkalna muiža, arheoloģiskās senvietas ).
 • Nostāsti un leģendas par Raunas vēsturi, cilvēkiem, notikumiem un objektiem
 • Raunas pagasta skolu vēsture.
 • Dažādā laikā darbojošos iestāžu un uzņēmumu vēsture (Raunas Lauktehnika, kolhozi, Raunas slimnīca, Raunas pienotava, grāmatnīca, bibliotēkas, veikali, krogi, frizētavas, aptiekas, pasts, kafejnīcas, galdniecības, smēdes, pagasta valde, ciema padome, izpildkomiteja, MTS u.c.).
 • Biedrību vēsture (Lauksaimniecības biedrības, Laukkopības biedrības, Lopkopības pārraudzības biedrības, Dārzkopības biedrības, Biškopības biedrības, Mednieku biedrības, Mājturības biedrības, Aizsargi un aizsardzes, Mazpulks u.c.).
 • Raunas pagasta kultūras dzīves notikumi un pašdarbnieku kolektīvi (Brīvības pieminekļa atklāšana, Hruščova vizīte Raunā, Dziesmu svētki, Raunas pagasta kori, deju kolektīvi, amatierteātris, sporta pulciņi, fotopulciņi u.c.).
 • Raunas pagasta iedzīvotāju sadzīve un tradīcijas dažādos laikos (svētku svinēšana, ikdienas dzīve, ģimenes tradīcijas u.c.).
 • Raunas centra un lauku apbūve (māju vēsture, celšana, īpaši stāsti, iekšskatu un ārskatu fotogrāfijas u.c.).
 • Raunēnieši lielajos pasaules un Latvijas notikumos (Brīvības cīņās, pasaules karos, pretošanās kustībās, deportāciju upuri, LTF biedri, Barikāžu dalībnieki u.c.).
 • Raunas pagasta dzimtu vēsture (dzimtu apraksti, dzimtas koki, informācija par cilvēkiem u.c.).
 • Raunas mūsdienu vēsture (notikumi, pasākumi, cilvēki).

 Apstiprināts ar 2023. gada 21. decembra Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 608 (protokols Nr.19, 22.§.) "Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās".  

Maksas pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Ekskursija pa Raunu gida vadībā

1 h latviešu valodā (grupai no 10 – 25 personām) 

16,53

3,47

20,00 

1 h svešvalodā (grupai no 10 -25 personām) 

24,79

5,21

30,00

 • Smiltenes novada muzeju un novadpētniecības centru ekspozīciju un izstāžu apmeklējums ir bez maksas:
  • pirmsskolas vecuma bērniem;
  • speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centru, krīzes centru iemītniekiem, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņiem;
  • Smiltenes novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem, uzrādot skolēna apliecību;
  • I un II grupas invalīdiem un I grupas invalīdus pavadošajām personām (uzrādot apliecības);
  • Politiski represētajām personām;
  • LR muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecības);
  • Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);
  • Apmeklētājiem izstāžu atklāšanas pasākumos;
  • Akreditētiem masu mediju pārstāvjiem;
  • Tūristu grupas pavadošajam gidam;
  • Starptautiskajā muzeju dienā (18.maijs) – visiem apmeklētājiem;
  • Starptautiskajā Muzeju naktī – visiem apmeklētājiem;
  • Smiltenes novada pašvaldības reprezentācijas pasākumos.