Kontakti

kulturaape [at] smiltenesnovads.lv
Apes Kultūras centrs

Darba laiks (sestdiena, svētdiena darba laiks saskaņā ar pasākumu plānu. Ja sestdien vai svētdien notikuši pasākumi – pirmdiena brīva):

 • Pirmdiena 10.00– 18.00
 • Otrdiena 10.00– 18.00
 • Trešdiena 10.00– 18.00
 • Ceturtdiena 10.00– 18.00
 • Piektdiena 10.00– 18.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Ilva Sāre

Kultūras centra vadītāja
ilva.sare [at] smiltenesnovads.lv

Nodaļas

Apes Amatu māja

ilze.kaktina [at] smiltenesnovads.lv

Elīnas Zālītes memoriālā māja

ilze.kaktina [at] smiltenesnovads.lv

Sākotnēji nams bija pakļauts Valkas apriņķa Apes pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai, kas tika dibināts kā Tautas nams. Par dibināšanas laiku tiek uzskatīts 1943. gads. Pirmajos gados darbojas jauktais koris, deju kolektīvs, dramatiskais pulciņš. Tautas nams (tāpat kā visas citas valsts un pašvaldību iestādes) visos laikos ir strādājis pēc tā laika esošās valsts politikas. Tajā strādājuši zinoši, savu pilsētu mīloši darbinieki.

Apes Kultūras centrs ar apakšstruktūru Apes Amatu māja izveidota 2024. gada 1. janvārī. Kultūras centru apmeklē visu paaudžu cilvēki, līdz ar to, pasākumi tiek pielāgoti viņu interesēm un iespējām. 

 • Kultūras nama pamatdarbības virzieni
  • Amatiermākslas kolektīvu darbības organizēšana un nodrošināšana, koncertu, izrāžu, atpūtas vakaru, izstāžu, meistarklašu organizēšana dažādām vecuma grupām.
  • Sadarbība ar citām kultūras un izglītības iestādēm. 

Informācija tiks papildināta! 

Apstiprināts ar 2023. gada 21. decembra Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 608 (protokols Nr.19, 22.§.) "Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās" un  2024. gada 21. marta Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 176 (protokols Nr. 4, 51.§) "Par grozījumiem 21.12.2023. Domes lēmumā Nr.608 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās”. 

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Teātru izrādes, koncerti

Biļete

   

5,00 – 30,00

Atpūtas sarīkojumi

Ieejas maksa personai/biļete

   

5,00 – 15,00

Atpūtas sarīkojumi ar viesmākslinieku piedalīšanos

Ieejas maksa personai/biļete

   

5,00 - 30,00

Amatiermākslas kolektīvu koncerts/izrāde

Biļete (bērniem līdz 7 g.v., pensionāriem)

   

3,00 – 5,00

Biļete (pieaugušajiem)

   

5,00 – 7,00

Kinofilmu demonstrēšana

Biļete (bērniem līdz 7g.v., pensionāriem)

   

2,00 – 3,00

Biļete (skolēniem/studentiem)

   

3,00 – 4,00

Biļete (pieaugušajiem)

   

3,00 – 5,00

Apes KC Lielās zāles noma

1h

16,44

3,45

19.89

Apes KC Mazās zāles noma

1h

7,53

1,58

9,11

Apes KC Foajē (tirdzniecībai) noma

1h

5,26

1,21

6,97

Brīvdabas terases noma

1h

9,08

1,91

10,99

Amatu mājas 1.stāva zāles noma

1h

     

Amatu mājas 1.stāva 1m2 cena

1m2/dienā

0,13

0,03

0,16

 • Smiltenes novada pašvaldības dibinātajos kultūras centros bez maksas tiek rīkotas šādas norises:
  • Piemiņas/atceres dienu svinīgie pasākumi;
  • Izstādes, ekspozīcijas*;
  • Gadskārtu un tradīciju svētki brīvdabas teritorijās (Lieldienas, vasaras un ziemas Saulgriežu norises, eglīšu iedegšanas pasākumi, Vecgada norises, u.tml.);
  • Valsts svētku svinīgais koncerts;
  • Mātes dienas koncerti;
  • Senioru dienai veltīts novada svinīgais koncerts;
  • Ja pasākums tiek finansēts projektu ietvaros.

ar rīkojumu nosaka katrai konkrētai norisei ieejas maksu, ņemot vērā nepieciešamo finanšu ieguldījumu organizēšanā