Jaunatnes darbinieki

izgl_parvalde [at] smiltenesnovads.lv
Smiltenes novada jaunieši VAR
  • Smiltenes novada Izglītības pārvaldes viena no funkcijām ir koordinēt un organizēt darbu ar jaunatni Smiltenes novadā.
  • Jaunatnes darbinieku uzdevumi:
    • veicināt jauniešu līdzdalību, iesaistot viņus dažādu projektu īstenošanā, nodrošinot aktivitātes un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
    • konsultēt jauniešus par viņiem aktuālajām tēmām;
    • nodrošināt informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem.

2022. gadā anketēšanas rezultātā jaunieši balsoja par vienotu saukli “Smiltenes novada jaunieši VAR” un savu vizuālo identitāti. Nāc iesaisties jauniešu aktivitātēs, esi piederīgs Smiltenes novadam! Kopā mums sanāks!