Kontakti

info [at] smiltenesnkup.lv

Atrašanās vieta

Pils iela 3A, Smiltene, Smiltenes novads, LV4729
 • Avārijas tālrunis – 20007274.

Darbinieki

Aigars Vīvuliņš

Valdes loceklis
aigars.vivulins [at] smiltenesnkup.lv

Marika Pētersone

Biroja administratore
marika.petersone [at] smiltenesnkup.lv

Par kapitālsabiedrības darbību

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Smiltenes NKUP” ir Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina Smiltenes novadā dzīvojošos iedzīvotājus un esošos uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī nodarbojas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu Smiltenes pilsētas daudzdzīvokļu mājām.
 • Galvenie darbības virzieni:
  • dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam;
  • notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana;
  • ūdensvada tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;
  • kanalizācijas tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;
  • nekustamā īpašuma pārvaldīšana;
  • pilsētas parku, ielu un apstādījumu kopšana;
  • kapu apsaimniekošana.
Pieredzes_apmainas_brauciens