Kontakti

bilska [at] smiltenesnovads.lv

Darba laiks

  • Pirmdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
  • Otrdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
  • Trešdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
  • Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
  • Piektdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Linda Karlsone

Pagasta pārvaldes vadītāja
linda.karlsone [at] smiltenesnovads.lv

Malda Pabērza

Lietvede
bilska [at] smiltenesnovads.lv
  • Citu pašvaldības iestāžu darbinieki 

Ramona Ozoliņa

Bāriņtiesas locekle - Bilskas pagasts - Trešdiena: 13.00-17.00; Launkalnes pagasts – Pirmdiena: 14.00-17.30
ramona.ozolina [at] smiltenesnovads.lv

Līga Vītola

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem - Bilskas pagasts – Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00; Blomes pagasts – Otrdiena: 8.00-12.00; Smiltenes pagasts – Otrdiena: 13.00-17.00
liga.vitola [at] smiltenesnovads.lv

Sandra Dukāte

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Bilskas pagasts – Ceturtdiena: 13.00–17.00; Blomes pagasts – Otrdiena: 8.00 -12.00; Brantu pagasts – Otrdiena: 13.00 -17.00; Smiltenes pagasts – Pirmdiena: 8.00–12.00, 13.00–18.00
sandra.dukate [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

  • Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvalde ir Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota Smiltenes novada pašvaldības  iestāde, kas Smiltenes novada teritoriālajā iedalījumā Bilskas pagastā nodrošina pašvaldības pakalpojumu pieejamību un citu no pašvaldības funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
  • Pārvaldes mērķis ir nodrošināt pagasta iedzīvotājiem un juridiskajām personām ērtus, pieejamus un kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus, pārstāvēt to kopējās intereses novadā un valstī.