Kontakti

piladzitis [at] smiltenesnovads.lv
PII "Pīlādzītis" realizācijas vieta Bilskā

Darbinieki

Par realizācijas vietu Bilskā 

 • Pamatojoties uz 2023. gada 31. maija Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 191 (protokols Nr. 8, 4.§.), Bilskas pamatskola beidz pastāvēt ar 2023. gada 31. augustu. 
 • Ar 2023. gada 1. septembri Bilskas pamatskolas telpās Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis" īstenoto:
  • pirmsskolas izglītības programmu.
 • 2023./2024.  mācību gadā pirmsskolas izglītību apgūst 42 izglītojamie. 
Skolotājs Amats
Inese Pakule Pirmsskolas izglītības skolotājs
Vita Usāne Skolotāja palīgs
Dace Logina Skolotāja palīgs
Inese Puriņa Skolotāja palīgs
Indra Nerbule Pirmsskolas izglītības skolotājs
Mārīte Sīmane Pirmsskolas izglītības skolotājs
Andra Ozoliņa Pirmsskolas izglītības skolotājs
Zane Roslova Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs
 • 1928. gadā bijušās Vilkumuižas ēkā sāk darboties skola. Skolā ir no 80-100 skolēnu. Ir sešklasīgā pamatskola.
 • Bilskas pamatskola tika izveidota apvienojot trīs pagastskolas – Mālavas, Bāču un Pauzuļu.
 • 1972. gadā Bilskas pamatskolai tika pievienota vēl viena pagasta skola – Cirgaļu pamatskola.
 • 1986. gada 1. septembrī sāk darbu jaunuzceltā Bilskas astoņgadīgā skola.
 • No 1989. gada 1. septembra skola tiek pārdēvēta par Bilskas deviņgadīgo skolu un pāriet uz 5 dienu darba nedēļu. Skolēni uzsāk mācības no 6 gadu vecuma. Bilskas deviņgadīgā skola.
 • 1992. gada 1. septembrī tiek pārdēvēta par Bilskas pamatskolu.
 • 1996. gada 1. septembrī skolas telpās sāk darboties pirmsskolas grupa.
 • No 2023. gadā Bilskas pamatskola piedzīvo reorganizāciju. Bilska kļūst par Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” struktūrvienību.