Kontakti

ilze.kaktina [at] smiltenesnovads.lv
 • Atvērta, iepriekš piesakoties! 
Elīnas Zālītes māja

Darbinieki

Ilze Kaktiņa

Amatu mājas vadītāja
ilze.kaktina [at] smiltenesnovads.lv
 • Mūsu novadniece Elīna Zālīte, dzejniece un dramaturģe, tulkotāja un prozaiķe, ir atstājusi paliekamas pēdas latviešu literatūrā. E. Zālītes piemiņu glabā viņas vārdā nosaukta iela un memoriālā māja Dzirnavu ielā 24, Apē, kurā rakstniece dzimusi un pavadījusi bērnību, kā arī vēlāk viesojusies šeit katru vasaru. 
 • Elīnas Zālītes ekspozīcijas apskate:
  • saruna par Elīnas Zālītes dzīvi un daudzpusīgo daiļradi, 
  • Elīnas Zālītes putnu un ziedu pasaules izzināšana, 
  • izlaušanās istaba ar āķīgiem jautājumiem.
 • Hopenhofas - Apes vēstures izzināšana: 
  • pilsētiņas pagātnes atspoguļojums displejā,
  • Hopenhofas muižas makets, skanošās atvilktnes ar Hopenhofas un Apes vēstures laika liecībām, ļauj sajust tā laika graciozitāti.

Apstiprināts ar 2023. gada 21. decembra Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 608 (protokols Nr.19, 22.§.) "Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās".   

Nr.p.k.

Maksas pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

1.

Ekspozīcijas apskate

Biļete (pieaugušajiem)

2,48

0,52

3,00

Biļete (skolēniem un pensionāriem)

1,65

0,35

2,00

2.

Ekskursija pa Apes pilsētu

Biļete (pieaugušajiem)

2,48

0,52

3,00

Biļete (skolēniem un pensionāriem)

1,65

0,35

2,00

3.

Muzejpedagoģiskā programma “Dižgaru ceļš – rakstnieces E.Zālītes dzīve un daiļrade” (izlaušanās istaba, viktorīna)

Biļete

2,48

0,52

3,00

4.

Muzejpedagoģiskā programma  - nodarbība, lekcija 

Biļete (pieaugušajiem)

2,48

0,52

3,00

Biļete (skolēniem un pensionāriem)

1,65

0,35

2,00

5.

Āra terases izmantošana privātos un publiskos pasākumos

1h 

8,26

1,74

10,00

 • Smiltenes novada muzeju un novadpētniecības centru ekspozīciju un izstāžu apmeklējums ir bez maksas:
  • pirmsskolas vecuma bērniem;
  • speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centru, krīzes centru iemītniekiem, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņiem;
  • Smiltenes novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem, uzrādot skolēna apliecību;
  • I un II grupas invalīdiem un I grupas invalīdus pavadošajām personām (uzrādot apliecības);
  • Politiski represētajām personām;
  • LR muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecības);
  • Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);
  • Apmeklētājiem izstāžu atklāšanas pasākumos;
  • Akreditētiem masu mediju pārstāvjiem;
  • Tūristu grupas pavadošajam gidam;
  • Starptautiskajā muzeju dienā (18.maijs) – visiem apmeklētājiem;
  • Starptautiskajā Muzeju naktī – visiem apmeklētājiem;
  • Smiltenes novada pašvaldības reprezentācijas pasākumos.