Kontakti

biblioteka [at] smiltenesnovads.lv

Atrašanās vieta

Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Darbinieki

Inta Mežule

Bibliotēkas vadītāja
inta.mezule [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Jēkabsone

Bibliotēkas vadītājas vietniece metodiskajā darbā
ilze.jekabsone [at] smiltenesnovads.lv
  • Bibliotēkas mērķis ir veicināt sabiedrības attīstību un izglītību, nodrošinot bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. 
  • Smiltenes novada bibliotēka dibināta kā izglītības kooperatīva “Kultūras balss” Smiltenes nodaļas bibliotēka. Kopš 2011. gada 1. marta tā izveidota par novada bibliotēku ar struktūrvienībām novada pagastos: Bilskas bibliotēka, Birzuļu bibliotēka, Bilskas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Lobērģos, Blomes bibliotēka, Brantu bibliotēka, Grundzāles bibliotēka, Launkalnes bibliotēka, Palsmanes bibliotēka un Variņu bibliotēka.
  • No 2020. gada 1. janvāra Smiltenes novada bibliotēka ar astoņām apakšstruktūrām ir Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes (KSMP) struktūrvienība bez juridiskas personas tiesībām. Smiltenes novada bibliotēka koordinē un metodiski vada apakšstruktūru darbu.
  • 2021. gadā valstī notikušās administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk - ATR) rezultātā Smiltenes novadam pievienoti Apes un Raunas novadi. Līdz ar to no 2021. gada 1. jūlija novadā ir septiņas bibliotēkas – Smiltenes novada bibliotēka ar astoņām apakšstruktūrām, Apes, Drustu, Gaujienas, Raunas, Vidagas un Trapenes bibliotēkas. Kultūras nozares reorganizācijas rezultātā tiek reorganizēta par Kultūras un tūrisma pārvaldi (KTP). Bibliotēka ir šīs pārvaldes struktūrvienība bez juridiskas personas tiesībām. 
  • Pēc ATR un kultūras nozares reorganizācijas no 2022. gada 1. janvāra novadā ir viena publiskā bibliotēka – Smiltenes novada bibliotēka ar 13 apakšstruktūrām.
  • Bibliotēkas ir atvērtas ikvienam Smiltenes novada iedzīvotājam un viesiem.