Kontakti

soc.dienests [at] smiltenesnovads.lv

Atrašanās vieta

Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Smiltenes novada pašvaldības ēka, Dārza iela 11

Darba laiks:

 • Pirmdiena 8.00-12.00, 13.00-18.00
 • Otrdiena 8.00-12.00, 13.00-17.00
 • Trešdiena 8.00-12.00, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 8.00-12.00, 13.00-17.00
 • Piektdiena 8.00-12.00, 13.00-16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Inta Siliņa

Iestādes vadītāja
inta.silina [at] smiltenesnovads.lv

Iveta Gotmane

Lietvede
iveta.gotmane [at] smiltenesnovads.lv

Nodaļas

Sociālā darba nodaļa

soc.dienests [at] smiltenesnovads.lv

Grupu māja “Kārkli”

aivars.damroze [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

 • Smiltenes novada Sociālais dienests  ir pašvaldības domes  izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas īsteno likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju, nodrošinot Smiltenes novada iedzīvotājiem profesionāla sociālā darba, sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un veselības aprūpes pieejamību, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un īstenojot sabiedrības integrāciju sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai un pakalpojumu administrēšanai.
 • Dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām:
  • atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas,
  • sniegt materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijās nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā,
  • veikt sociālo darbu ar personām un ģimenēm,
  • attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.