No 01.10.2019. Smiltenes novada pašvaldības pircēja profils atrodas Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) www.eis.gov.lv, e-konkursu vidē, kur pašvaldība ievieto aktuālo informāciju par plānotajiem iepirkumiem, izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem, noslēgtajiem līgumiem, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto ar iepirkumiem saistīto informāciju.