• Mūžizglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām kompetencēm.
  • Pieaugušo izglītības mērķi ir:
    • nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem;
    • veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, kas nodrošina ilgspējīgas kompetences darbam, pilsoniskai līdzdalībai, personības izaugsmei un sekmē uz augstām prasmēm balstītu konkurētspējīgas zināšanu ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības attīstību Latvijā;
    • izveidot saskaņotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu resursu (tai skaitā finanšu) pārvaldi, ievērojot dalītās atbildības un nozaru politikas mijiedarbības principus, vienotas mūžizglītības sistēmas attīstībai.
Iestāde   Adrese  Tālrunis E-pasts
Smiltenes Tehnikums   Kalnamuiža 10, Smiltene, Smiltenes pagasts, LV- 4729 +371 28693579  [email protected]
Mācību centrs BUTS  Meža iela 7, Valmiera, LV-4201 +371 25424782 [email protected] 
Nodarbinātības valsts aģentūra Valmieras filiāles, Smiltenes klientu apkalpošanas centrs Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 80200206

[email protected]

E-apmācība bezdarba riskam pakļauto personu apmācība

Mācības pieaugušajiem.lv  Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 

+371 67785406

+371 67830841

[email protected]
Eiropas Tālmācības centrs   Lomonosova iela 1k-214. telpa, Rīga, LV-1019  +371 22038287 [email protected]
Latvijas Pašvaldību mācību centrs Biķernieku iela 4, Rīga, LV-1039  +371 67551217  [email protected]
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

+371 63007562

+371 26400224 

[email protected]

 

Lotārs Grīnbergs

Mūžizglītības speciālists, izglītības projektu vadītājs
lotars.grinbergs [at] smiltenesnovads.lv