• Zane Lejniece-Puķe - Es vēlos kandidēt padomē, jo kopš bērnības dzīvoju Apē. Vēlos iesaistīties aktuālu jautājumu risināšanā, jo man rūp Apes attīstība un nākotne.
  • Sanita Saulgrieze - Savas dzimtās vietas patriote.
  • Sandris Janušs - Gribu iesaistīties Apes pilsētas un pagasta attīstībā un labiekārtošanā.
  • Nauris Teters - Vēlos uzlabot vides kvalitāti pilsētā.
  • Linda Fedotova - Vēlos iesaistīties un līdzdarboties.
  • Elizabete Leite - Vēlme iesaistīties pilsētas attīstībā, labiekārtošanā.
  • Diāna Petrova - Darīt dzīvi labāku Apes iedzīvotājiem, dažādām mērķgrupām.

Vēl nav pievienots neviens protokols.