Par iesniegumu iesniegšanu

 • Elektroniski iesniegumu iespējams iesniegtsūtot uz:

  • Smiltenes novada Bāriņtiesas e-adresi, ja iesniedzējam ir izveidota sava e-adrese;
  • pašvaldības oficiālo e-pasta adresi [email protected] – iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu (aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, ja dokuments satur fiziskas personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju);
  • Bāriņtiesa vienas darbadienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

 • Iesniegumu papīra formātā var iesniegt:

  • sūtot pa pastu uz adresi Smiltenes novada Bāriņtiesa, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
  • klātienē dzīvesvietai tuvākajā Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC);
  • klātienē dzīvesvietai tuvākajā pagastu pārvaldē.