Kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā nosaka saistošie noteikumi Nr. 11/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā". 

  • Pašvaldības ceļu un ielu apsaimniekošanu un uzturēšanu kontrolē:
    • Smiltenes pilsētā - Smiltenes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Saimnieciskā nodaļa;
    • Pagasta teritorijās - pagastu un apvienību pārvaldes.