• Smiltenes novada pašvaldībai piederošo un pārvaldībā esošo ceļu uzturēšanu un pārvaldību nosaka Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija noteikumi Nr. 7/22 “Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība”. 
  • Ceļu un ielu uzturēšanā pakalpojuma sniedzēji ievēro Smiltenes novada pašvalības ceļu un ielu ikdienas darbu tehniskās specifikācijas. 

Noteikumi Nr. 7/22 “Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība”