Kontakti

kulturagaujiena [at] smiltenesnovads.lv
Gaujienas Tautas nams

Darbinieki

Laima Poševa

Tautas nama vadītāja
kulturagaujiena [at] smiltenesnovads.lv

Iegūstot Gaujienu savā īpašumā, barons Ādolfs Heinrihs fon Vulfs nebija apmierināts ar muižas apbūves novecojušām koka saimniecības ēkām un veco koka kungu māju. Viņu iepriecināja tikai divas mūra ēkas – klēts un spirta brūzis.

1836. gadā no dolomīta akmeņiem tika uzcelta dzīvojamā un saimniecības ēka – trīs stāvi klasicisma stilā. Ēkas priekšā portiks ar četrām doriskām kolonām, frontona trīsstūra centrā iemūrēts  granīta akmens ar gada skaitli 1838. Fasādes ar simetrisku dalījumu “aklajiem’’ logiem. Ēkas dienvidu galā apakšējā stāvā atradušies zirgu staļļi, bet virs tiem barības novietne. Austrumu pusē tika izbūvēta uzbrauktuve, pa kuru varēja iebraukt barības novietnē, kas atradās otrajā stāvā, taču ziemeļu galā bija izbūvētas istabas. Tur dzīvoja muižas kalpi. Vēl aiz ēkas ziemeļu pusē tika uzceltas kūtis, kuras joprojām ir labi saglabājušās.
1886. gada maijā Voldemārs fon Vulfs dibināja Gaujienas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un tās vajadzībām piemēroja 1838. gadā celto saimniecības un dzīvojamo ēku. Ugunsdzēsēju vajadzībām izmantoja ēkas dienvidu galu. Zirgu staļļu vietā tika novietoti ugunsdzēsēju piederumi: kāpnes, sūkņi ar šļūtenēm, ķiveres u.c. Barības novietni izremontēja un tur izveidoja ugunsdzēsēju zāli. Vienā no ēkas galiem virs jumta kores uzcēla novērošanas tornīti ar zvanu, kuru skandinot ugunsgrēka gadījumā tika izsaukti ugunsdzēsēji. Šo māju tautā sauca par “špricmāju.” Voldemārs fon Vulfs bija ugunsdzēsēju biedrības goda priekšsēdētājs.

Ēka ir viena no lielākajām 19.gs. barona fon Vulfa muižas ansambļa ēkām, kas ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 2753, un ar savu kultūrvēsturisko nozīmi Gaujienā kalpo jau vairāk nekā 185 gadus.

Šobrīd ēkā atrodas Gaujienas pagasta pārvalde, Gaujienas pagasta bibliotēkas, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Bāriņtiesa un jauniešu centrs. Jau vairāk kā 70 gadus ēkā ir Gaujienas Tautas nams. Iepriekš šeit bija Gaujienas ciema padome, pagasta padome, padomju varas gados arī bufete, pat frizētava. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības komanda vēl ilgi mitinājās ēkas vienā galā, kur pēc tam 18 gadus atradās Info centrs, bet tagad Gaujienas jauniešu centrs.

Špricmājas jubilejā tika atklātas divas lielformāta fotogrāfijas uz ārējām sānu sienām. Tautas nama mazajā zālē var iepazīties ar senajām ēkas un Gaujienas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības fotogrāfijām.

Gaujienas Tautas namam izveidojusies ļoti cieša sadarbība ar Harglas, Lahedas, Vastselīnas, Lullemae, Monistes un Misso kultūras iestādēm Igaunijā. Tautas namam ir ļoti laba sadarbība arī ar citām pašvaldības iestādēm. Pasākumi  tiek organizēti visu paaudžu auditorijām un interesēm. Tiek rīkotas izstādes, koncerti, konferences, teātra izrādes, tematiski atpūtas pasākumi, festivāli, konkursi u.c. Telpas  izmanto arī laulību reģistrācijai, meistarklasēm. Tautas namā ir divas zāles – Lielā zāle (200 sēdvietas), Mazā zāle (50 sēdvietas). 

 • Draudzības pasākums ar Igauņiem
 • Joku diena
 • Mazo vokālistu konkursi “Cālis un Putnēns”
 • Vītoldienas
 • Teātra diena
 • Līnijdeju svētki
 • Senioru svētki
 • Gaujienas muižas ansambļa svētki
 • Kapusvētki
 • Dzejas pēcpusdiena
 • Svecīšu vakars
 • Gaujienas tautas nama dzimšanas diena
 • Izstādes un filmu vakari dažādai auditorijai 
 • 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena
 • Starptautiskā sieviešu diena
 • Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
 • Lieldienas
 • “Baltā galdauta svētki”
 • Mātes diena
 • Vasarsvētki
 • Vasaras saulgrieži
 • Starptautiskā senioru diena
 • Lāčplēša diena
 • Latvijas Republikas proklamēšanas diena
 • Ziemassvētki
 • Vecgada diena

Apstiprināts ar 2023. gada 21. decembra Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 608 (protokols Nr.19, 22.§.) "Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās" un  2024. gada 21. marta Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 176 (protokols Nr. 4, 51.§) "Par grozījumiem 21.12.2023. Domes lēmumā Nr.608 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās”.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Teātru izrādes, koncerti

Biļete

   

5,00 – 30,00

Atpūtas sarīkojumi

Ieejas maksa personai/biļete

   

5,00 – 15,00

Atpūtas sarīkojumi ar viesmākslinieku piedalīšanos

Ieejas maksa personai/biļete

   

5,00 - 30,00

Amatiermākslas kolektīvu koncerts/izrāde

Biļete (bērniem līdz 7 g.v., pensionāriem)

   

2,00 – 5,00

Biļete (pieaugušajiem)

   

5,00 – 7,00

Kinofilmu demonstrēšana

Biļete (bērniem līdz 7g.v., pensionāriem)

   

2,00 – 5,00

Biļete (skolēniem/studentiem)

   

4,00 – 6,00

Biļete (pieaugušajiem)

   

5,00 – 7,00 

Lielās zāles noma

1h

14,85

3,12

17,97

Mazās zāles noma

1h

5,14

1,08

6,22

 • Smiltenes novada pašvaldības dibinātajos kultūras centros bez maksas tiek rīkotas šādas norises:
  • Piemiņas/atceres dienu svinīgie pasākumi;
  • Izstādes, ekspozīcijas*;
  • Gadskārtu un tradīciju svētki brīvdabas teritorijās (Lieldienas, vasaras un ziemas Saulgriežu norises, eglīšu iedegšanas pasākumi, Vecgada norises, u.tml.);
  • Valsts svētku svinīgais koncerts;
  • Mātes dienas koncerti;
  • Senioru dienai veltīts novada svinīgais koncerts;
  • Ja pasākums tiek finansēts projektu ietvaros.

ar rīkojumu nosaka katrai konkrētai norisei ieejas maksu, ņemot vērā nepieciešamo finanšu ieguldījumu organizēšanā